Kollégium

Kollégiummal kapcsolatos kérdések és problémák esetén, írj a ttk_kollegium_bizottsag@lists.ktk.bme.hu email-címre.

Kollégiumi férőhelyre az adott félévre vonatkozó kollégiumi férőhely pályázat kiírásában található időszakban van lehetőség a kefir.bme.hu oldalon.

Az elsőévesek egy része szociális alapon, egy másik részét tanulmányi alapon kerül felvételre. A szociális helyzetről beszámítását a szoc.sc.bme.hu oldalon lehet elindítani.

A felsőbbéves hallgatók kizárólag tanulmányi alapon, kizárólag szociális alapon, kizárólag közösségi alapon, tanulmányi és közösségi, illetve tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján részesülhetnek kollégiumi férőhelyben.

A részpontszámok számítása az aktuális pályázati kiírásban megtalálható.

Tehát ha kollégiumi férőhely pályázatba a szociális helyzeted is figyelembe akarod vetetni, akkor MINDKÉT oldalon érvényes pályázatot kell leadnod.

A 2018/19 őszi félévre vonatkozó kollégiumi felvételi pályázat első féléves hallgatók részére
A 2018/19 őszi félévre vonatkozó kollégiumi felvételi pályázat felsőbbéves hallgatók részére
A 2018/19 őszi félévre vonatkozó kollégiumi felvételi szabályzat

A 2018-as nyári időszakra vonatkozó kollégiumi költözési irányelvek

A 2018-as tavaszi félévre vonatkozó kollégiumi férőhely pályázat kiírása

Nevelői szoba pályázat kiírása 2018-as tavaszi félévre

Tavaszi kollégium: felsőbbéves eredmények

Tavaszi kollégium: elsőféléves eredmények

A 2017-es őszi félévre vonatkozó kollégiumi férőhely pályázat kiírása

Őszi kollégium: felsőbb éves eredmények

Őszi kollégium: elsőéves eredmények