Szociális ösztöndíj

Alaptámogatás

1. Mi az az alaptámogatás és kik kaphatják meg?

Az alaptámogatás egy egyösszegű támogatás, melyet az alap-, mester- vagy osztatlan képzésbe először beiratkozó hallgatók kaphatnak meg. További információ a pályázatról az ESZR-ben találtok további információt.

2. Ha passzív félévvel kezdek, mikor kell megpályáznom az alaptámogatást?

Az alaptámogatást az első aktív félévre való beiratozáskor kell megpályázni.

3. Ha a második mesterképzésemet kezdem, de az elsőn nem igényeltem alaptámogatást, akkor most jogosult vagyok?

Nem, mert az alaptámogatás csak az adott képzési szinten először beiratkozott hallgatók számára ítélhető oda.

4. Hol találom az aktuális pályázati kiírást az alaptámogatáshoz?

Az aktuális pályázati kiírás a BME Egységes Szociális Rendszerében (ESZR) érhető el a letöltések fül alatt.

Rendszeres szociális támogatás

1. Hol találom az aktuális pályázati kiírást a szociális ösztöndíjhoz?

Az aktuális pályázati kiírás, pontrendszere és eljárásrendje a BME Egységes Szociális Rendszerében (ESZR) érhető el a letöltések fül alatt.

2. Mi alapján tudom kiszámolni, hogy hány pontom lesz?

A rendszeres szociális támogatás pontrendszere és eljárásrendeje a BME Térítési és Juttatási Szabályzatának (TJSz) 2. számú mellékletében található.

3. Kaphatok-e költségtérítéses/önköltséges képzésen rendszeres szociális ösztöndíjat?

Azon hallgatók, akik a képzésüket államilag finanszírotozz/állammilag támogatott képzésen kezdték meg és átsorolással kerültek költségtérítéses/önköltséges képzésre, de az aktív féléveik száma alapján még támogatási időn belül vannak (képzési idő + 2 félév) részesülhetnek rendszeres szociális támogatásban.

az aktív féléveik száma alapján még támogatási időn belül

4. Milyen rászorultsági kategóriák vannak?

Két rászorultsági kategóriába sorolódhat a pályázó, amikre a minimális ösztöndíj összege törvényileg szabályozva van, amennyiben a pályázó pontszáma eléri a bírálás során meghatározott minimum ponthatárt.

 I. rászorultsági kategóriába (min. támogatás: 23 800 Ft) tartozik egy hallgató, ha:

  • nagycsaládos
  • árva
  • fogyatékossággal éló
  • egészségi állapota miatt rászorult
  • halmozottan hátrányos helyzetű
  • családfenntartó

II. rászorultsági kategóriába (min. támogatás: 11 900 Ft) tartozik a hallgató, ha:

  • félárva
  • hátrányos helyzetű
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

5. Kérdésem van a beszerzendő dokumentumokkal kapcsolatban, hol tudok kérdezni?

A kérdéseddel a szociális referenst vagy a Szociális Bizottságot keresheted a ttk_szocialis_bizottsag@lists.ktk.bme.hu email-címen.

6. Hány ponttól érdemes pályáznom szociális támogatásra?

A pályázatnak állandó minimum ponthatára nincsen, minden félévben változik függően a pályázatok számától és pontjaitól.

7. Ki számít eltartónak?

Mindenki, aki nem eltartott, illetve az öneltartó pályázó.

8. Ki számít eltartottnak?

Tanuló eltartottnak számít minden 25. életévét be nem töltött, még nem iskoláskorú, vagy bármilyen köz- vagy felsőoktatási intézménnyel aktív, nappali munkarendű jogviszonyban álló háztartásban élő személy. Illetve nem tanuló eltartottnak számít, aki után ápolási díjat folyósítanak vagy, aki súlyos fogyatékossággal vagy tartós betegséggel él vagy, aki gyámság/gondnokság alatt áll.

9. Ha nagycsaládos vagyok, automatikusan jár nekem a szociális ösztöndíj?

Nem, csak abban az esetben, ha a rendszeres szociális támogatás pályázatod eléri az aktuális félévi ponthatárt.

10. A saját keresetemet hova kell beírnom?

A saját keresetednek fenntartott mezőbe.

11. Mekkora a rendszeres szociális ösztöndíj összege?

A törvénykezés szerint a Rendszeres szociális ösztöndíj összege a hallgatói normatíva 5 %-a (5 950 Ft), az I. rászorultsági kategóriába tartozók minimális támogatása a hallgatói normatíva 20 %-a (23 800Ft), míg a II-es rászorultsági kategóriába tartozók minimális jutatása a hallgatói normatíva 10 %-a (11 900 Ft).

12. Ha nem mutatom be személyesen a dokumentumokat, akkor is érvényes a pályázatom?

A pályázat csak akkor érvényes, ha minden az ESZR, illetve a bíráló által bekért dokumentum személyesen is be lett mutatva. Amennyiben kollégiumi férőhely osztáskor is figyelembe lett véve a szociális pályázat pontja, ám a pályázat érvénytelen lesz, akár a férőhely elvesztése is megtörténhet.

Igazolások

1. Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson csak az ott élő személyek száma van feltüntetve, ez az igazolás elfogadható?

Ez az igazolás csak abban az esetben elfogadható, ha a pályázó feltölti mellé az összes a lakcímre bejelentett személy lakcímkártyájának lakcímet tartalmazó oldalát.

2. Testvérem hozzánk van bejelentve, de gyakorlatilag külön kasszán van. Mivel tudom ezt igazolni?

Ezt a helyzetet egy közjegyző előtt tett 2 évnél nem régebbi igazolással tudod igazolni.

3. A munkanélküliség igazolása milyen módon történik?

Álláskeresőként regisztrált személy esetén a Járási Hivatal igazolása a regisztrációról és a folyósított álláskeresési járadékról, illetve az Önkormányzat igazolása a szociális juttatásban való részesülésről/nem részesülésről..

Nem regisztrált álláskereső esetén az önkormányzat és a Járási Hivatal igazolása mellett a bankszámlakivonat feltöltése is szükséges a vizsgált időszakból.

4. A szüleim külön élnek, mivel tudom igazolni?

A szülők lakcímkártyáinak és nyilatkozatának feltöltése szükséges a különélés tényéről.

5. Ha nagyszüleimmel élek, kell-e NAV (régi APEH) igazolás a szüleimtől?

Igen, 25 éves kor alatti pályázó esetében szüleitől különélő nem öneltartó pályázónak minősül, aki külön él a szüleitől, ennek igazolásához kell a szülők NAV igazolása és nyilatkozata a különélés tényéről, illetve a pályázó bankszámlakivonata az elmúlt 6 hónapról.

6. Hol tudom beszerezni a rendszer által kért „vállalkozói adatlapot”?

A vállalkozás adatainak kitöltése utána az ESZR automatikusan legenerálja az adatlapot, amelyet ki kell nyomtatni, aláírni, és újra feltölteni.

7. Le kell-e adnom újra azokat az igazolásokat, amelyekből ugyanaz kell, mint múlt félévben? (NAV, bírósági végzés stb.)

Igen, minden igazolást minden félévben le kell adni.

8. A pályázat által vizsgált időszakban az egyik eltartóm munkahelyet váltott és az előző munkáltató nem állít már ki munkáltatói igazolást. Ilyenkor mi a teendő?

A munkáltatónak kötelessége visszamenőleg is kiállítani a munkavállaló kereseti igazolását, így ennek beszerzésére mindenképpen szükkség van.

9. A NAV akkor is állít ki jövedelemigazolást, ha az elmúlt időszakban nem volt keresete az igénylőnek?

Igen, ebben az esetben egy megtagadó határozatot állít ki, amelyben leírja, hogy nem került leadásra adóbevallás az adott évben.

10. Az egyik leadott igazolásra szükségem lenne, visszakérhetem?

Nem, semmilyen formában nem lehet visszakérni.

11. Külföldről szereztem be az igazolásaimat, szükséges annak lefordítása?

Igen, mindenképpen szükséges fordítás, de nem kell hivatalos fordítóirodával készítettnek lennie.

12. Nyári időszakban testvérem iskolája nincs nyitva, ezért nem tudok kérni iskolalátogatási igazolást. Elfogadható helyette az az évi bizonyítvány másolata?

Igen, az őszi féléves pályázati időszakban elfogadjuk a bizonyítványt is.

13. Mi az az adószám?

Mindenkinek van adószáma, aki vállalkozói vagy őstermelői kamarához köthető gazdasági tevékenységet folytat (nem azonos az adókártyán található adóazonosító jellel).

14. Milyen papírral igazolhatom egy családtagom krónikus betegségét, minek kell rajta szerepelnie pontosan?

A körülmény igazolásához szükséges szakorvos által kiállított igazolás, mely tartalmazza a betegség BNO kódját és megnevezését, a következő felülvizsgálat dátumát, amely a bemutatás dátumánál későbbi, illetve a betegséggel járó költségeket igazoló dokumentumok.

15. Rokkant

A körülmény igazolásához szükséges szakorvos által kiállított igazolás, mely tartalmazza a betegség BNO kódját és megnevezését, a következő felülvizsgálat dátumát, amely a bemutatás dátumánál későbbi, illetve a betegséggel járó költségeket igazoló dokumentumok. Emellett kell még a rokkantsági határozat és a nyugdíjfolyósító igazolása.

16. Fogyatékosság

A körülmény igazolásához szükséges szakorvos által kiállított igazolás, mely tartalmazza a betegség BNO kódját és megnevezését, a következő felülvizsgálat dátumát, amely a bemutatás dátumánál későbbi, illetve a betegséggel járó költségeket igazoló dokumentumok. Emellett szükséges még a fogyatékostámogatás igazolása.

Rendkívüli szociális támogatás

1. Bármikor leadhatok pályázatot a félév során?

Bármikor, mikor indokolt és fél éven belül történt az esemény.

2. Milyen eseményre adhatok le ilyen pályázatot?

Váratlan esemény, ami negatívan hat a háztartás anyagi helyzetére (pl.: haláleset, munkahely elvesztése, születés, betegség)

3. Összesen hányszor adhatok le ilyen pályázatot egy félévben?

Ahányszor indokolt.