Szociális ösztöndíj

Alaptámogatás

1. Mi az az alaptámogatás és kik kaphatják meg?

Az alaptámogatás egy egyösszegű támogatás, melyet az adott képzési szinten első alkalommal állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítő személy jogosult az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával lehet igényelni.

2. Ha passzív félévvel kezdek, mikor tudom megpályázni az alaptámogatást?

Az alaptámogatást az első aktív félévre való beiratozáskor lehet megpályázni.

3. Ha a második mesterképzésemet kezdem, de az elsőn nem igényeltem alaptámogatást, akkor most jogosult vagyok?

Nem, mert az alaptámogatás csak az adott képzési szinten először beiratkozott hallgatók számára ítélhető oda.

Ha az első mesterképzésedre önköltséges formában iratkoztál be és a jelenlegi képzésedre pedig állami formában, abban az esetben jogosult lehetsz az ösztöndíjra. Ha bizonytalan vagy, keress minket bátran a szoc@ttkhk.hu címen.

4. Hol találom az aktuális pályázati kiírást az alaptámogatáshoz?

Az aktuális pályázati kiírás az ESZB honlapján vagy a Műegyetemi egységes pályázati és elbírálási rendszer (MŰEPER) felületén található meg.

Rendszeres szociális támogatás

1. Hol találom az aktuális pályázati kiírást a szociális ösztöndíjhoz?

Az aktuális pályázati kiírás az ESZB honlapján (http://ehk.bme.hu/eszb) vagy a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer (MŰEPER) felületén található meg.

2. Mi alapján tudom kiszámolni, hogy hány pontom lesz?

A rendszeres szociális támogatás pontrendszere a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú mellékletében található, amit az ESZB honlapján találtok meg (http://ehk.bme.hu/eszb)

3. Kaphatok-e költségtérítéses/önköltséges képzésen rendszeres szociális ösztöndíjat?

Azon hallgatók, akik a képzésüket államilag finanszírozott/államilag támogatott képzésen kezdték meg és átsorolással kerültek költségtérítéses/önköltséges képzésre, de az aktív féléveik száma alapján még támogatási időn belül vannak (képzési idő + 2 félév) részesülhetnek rendszeres szociális támogatásban.

4. Milyen rászorultsági kategóriák vannak?

Két rászorultsági kategóriába sorolódhat a pályázó, amikre a minimális ösztöndíj összege törvényileg szabályozva van, amennyiben a pályázó pontszáma eléri a bírálás során meghatározott minimum ponthatárt.

 I. rászorultsági kategóriába (min. támogatás: 33 320 Ft) tartozik egy hallgató, ha:

  • nagycsaládos
  • árva
  • fogyatékossággal éló
  • egészségi állapota miatt rászorult
  • halmozottan hátrányos helyzetű
  • családfenntartó

II. rászorultsági kategóriába (min. támogatás: 16 600 Ft) tartozik a hallgató, ha:

  • félárva
  • hátrányos helyzetű
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

5. Kérdésem van a beszerzendő dokumentumokkal kapcsolatban, hol tudok kérdezni?

A kérdéseddel a HK szociális referensét (Kovács Kíra Diánát – kovacs.kira@ttkhk.hu) vagy a Szociális Bizottságot keresheted a szoc@ttkhk.hu email-címen.

6. Hány ponttól érdemes pályáznom szociális támogatásra?

A pályázatnak állandó minimum ponthatára nincsen, minden félévben változik függően a pályázatok számától és pontjaitól.

7. Ki számít eltartónak?

Mindenki, aki nem eltartott, illetve az öneltartó és családfenntartó pályázó.

8. Ki számít eltartottnak?

Tanuló eltartottnak számít minden 25. életévét be nem töltött, még nem iskoláskorú, vagy bármilyen köz- vagy felsőoktatási intézménnyel aktív, nappali munkarendű jogviszonyban álló háztartásban élő személy. Illetve nem tanuló eltartottnak számít, aki után ápolási díjat folyósítanak, vagy aki súlyos fogyatékossággal vagy tartós betegséggel él, vagy aki gyámság/gondnokság alatt áll.

9. Ha nagycsaládos vagyok, automatikusan jár nekem a szociális ösztöndíj?

Nem, csak abban az esetben, ha a rendszeres szociális támogatás pályázatod eléri az aktuális félévi ponthatárt.

10. Mekkora a rendszeres szociális ösztöndíj összege?

A törvénykezés szerint a Rendszeres szociális ösztöndíj minimum összege a hallgatói normatíva 5 %-a (8 300 Ft), az I. rászorultsági kategóriába tartozók minimális támogatása a hallgatói normatíva 20 %-a (33 320Ft), míg a II-es rászorultsági kategóriába tartozók minimális juttatása a hallgatói normatíva 10 %-a (16 600 Ft). A pontos összeg függ az elért pontoktól és a kiosztható keretösszegtől is. A minimum és maximum pontszámot, illetve a pontszámhoz tartozó összeget az ESZB határozza meg a pályázatok elbírálása után.

11. Ha nem mutatom be személyesen a dokumentumokat, akkor is érvényes a pályázatom?

A pályázat csak akkor érvényes, ha minden a MŰEPER, illetve a bíráló által bekért dokumentum személyesen is be lett mutatva (pár igazolás kivételével). Érvénytelen pályázat esetén nem nyerhető el szociális ösztöndíj. Amennyiben kollégiumi férőhely osztáskor figyelembe lett véve a szociális pályázat pontja, de a pályázó elmulasztja a személyes bemutatást, úgy a következő félévben kapandó szociális pontjaiból levonást fog kapni (illetve nem kap ösztöndíjat, ha el is érné az ösztöndíj ponthatárát).

Igazolások

1. Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson csak az ott élő személyek száma van feltüntetve, ez az igazolás elfogadható?

Ha a hivatal nem állítja ki nevekkel és születési dátumokkal a dokumentumot, akkor az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyájáról szóló nyilatkozatának benyújtása, valamint személyes bemutatás során a lakcímkártyák lakcímet tartalmazó oldalairól másolat bemutatása szükséges az egy háztartásban élőkről szóló igazolás mellett.

2. Testvérem hozzánk van bejelentve, de gyakorlatilag külön kasszán van. Mivel tudom ezt igazolni?

Ezt a helyzetet egy közjegyző előtt tett 2 évnél nem régebbi igazolással tudod igazolni.

3. A munkanélküliség igazolása milyen módon történik?

Szükséges az adott személy minden lakossági bankszámlájának bankszámlakivonata, amennyiben a személy nem rendelkezik lakossági bankszámlakivonattal vagy az álláskeresési járadék nem a bankszámlára érkezik, abban az esetben szükséges a Járási Hivataltól származó, az álláskeresésről, illetve regisztrált álláskereső esetén az álláskeresési járadék összegéről/megszűnéséről kiállított igazolás. Ha nem volt az időszakban bankszámlája a háztartástagnak, akkor szükséges még a bankszámla hiányáról szóló két tanús nyilatkozat feltöltése is.

4. A szüleim külön élnek, mivel tudom igazolni?

A pályázat során azokat a személyeket igazoljuk, akik az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szerepelnek. Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki valójában nem tagja a háztartásnak, akkor e tényt szükséges igazolni egy közjegyző előtt tett igazolással.

5. Hol tudom beszerezni a rendszer által kért „vállalkozói adatlapot”?

A vállalkozás adatainak kitöltése utána a MŰEPER automatikusan legenerálja az adatlapot, amelyet ki kell nyomtatni, aláírni, és újra feltölteni.

6. Le kell-e adnom újra azokat az igazolásokat, amelyekből ugyanaz kell, mint múlt félévben? 

Igen, valamennyi dokumentumnak őszi félév esetén az adott év július 1., tavaszi félév esetén január 1. vagy az utáni keltezésűnek kell lennie. (Pár kivétel van, például anyakönyvi kivonatok, határozatok stb., a teljes listát az Igazoláslistában találjátok meg.)

7. Külföldről szereztem be az igazolásaimat, szükséges annak lefordítása?

Igen, mindenképpen szükséges fordítás, de nem kell hivatalos fordítóirodával készítettnek lennie, elég, ha a pályázó készít egy nem hivatalos fordítást a dokumentumról.

8. Testvérem iskolája/egyeteme nem ad ki iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, milyen dokumentummal tudom igazolni, hogy tanult?

Ha az iskola/egyetem semmiféleképpen nem tudja kiállítani az iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, akkor két tanú által aláírt nyilatkozat szükséges arról, hogy a testvér az előző félévben aktív, nappali munkarendű köznevelésben vett részt. Ilyen esetben a személyes bemutatásra el kell hozni a testvér diákigazolványának másolatát is.

Rendkívüli szociális támogatás

1. Hol találom az aktuális pályázati kiírást?

Az aktuális pályázati kiírás az ESZB honlapján (http://ehk.bme.hu/eszb) vagy a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer (MŰEPER) felületén található meg.

2. Mi alapján tudom kiszámolni, hogy hány pontom lesz?

A rendkívüli szociális támogatás pontrendszere a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú mellékletében található, amit az EHK honlapján, illetve a MŰEPER-ben találtok meg (http://ehk.bme.hu/eszb).

3. Bármikor leadhatok pályázatot a félév során?

Bármikor, mikor indokolt és fél éven belül történt az esemény.

4. Milyen eseményre adhatok le ilyen pályázatot?

Váratlan esemény, ami negatívan hat a háztartás anyagi helyzetére (pl.: haláleset, munkahely elvesztése, születés, betegség).

5. Összesen hányszor adhatok le ilyen pályázatot egy félévben?

Ahányszor indokolt, viszont ugyanarra az eseményre és az azzal járó jövedelemváltozásra csak egy igénylést lehet leadni.