A TTK HK Bizottságai

A TTK HK bizottságai az adott területért felelős referensek tevékenységét segítik.

Gazdasági Bizottság

A Gazdasági Bizottság feladata és felelősségi köre megegyezik a gazdasági referensével. Vezetője a gazdasági referens, tagjai pedig a HK tagjai lehetnek. A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Legfőbb feladata az ülésen a HK éves költségvetésének összeállítása és megvitatása. További feladatai közé tartozik a különböző rendezvények költségvetésének elkészítése, az öntevékeny körök és szakkollégium támogatásának meghatározása és javaslattétel a sportnormatíva keret felhasználására.

Oktatási Bizottság

Az Oktatási Bizottság vezetője a Hallgatói Képviselet Oktatási referense. A bizottság az évfolyamfelelősökből, akiket a Képviselet pályázat útján egy évre választ, illetve a HK által megszavazott tagokból áll. Az alapképzés első két évében minden szakon 1-1, harmadik évében és mesterképzésen minden szakon a szakirányoknak megfelelő számú évfolyamfelelős választható. Feladataik, hogy segítsék a referensek munkáját, összegyűjtsék a tanulmányokat érintő problémákat, illetve a HK által közölt információkat ők közvetítik az évfolyamaik felé. Az Oktatási Bizottságban végzett munka jutalmazása a HK által meghirdetett Közéleti ösztöndíj pályázat során történik.

Kollégiumi Bizottság

A Kollégiumi Bizottság vezetője a HK mindenkori kollégiumi referense. A bizottság tagjai csak a HK tagjai lehetnek. A bizottság feladata javaslattétel a kollégiumi férőhelyosztás elveire, a kollégiumi szobabeosztás elkészítése, javaslattétel a kollégiumi felújításokra, fejlesztésekre, a költözési időpontok egyeztetése a Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságának Hallgatói és Kollégiumi Juttatások Osztályával és az Üzemeltetővel, kollégiumi mentori pályázaton indulók személyes meghallgatása és személyükre javaslattétel formálása, KFSZ felülvizsgálata minden félévben és javaslattétel annak módosítására, továbbá segíti az EHK Külső Kollégiumi Bizottságának tevékenységét közös véleményezéssel.

Pályázati Bizottság

A Pályázati Bizottság vezetője a HK mindenkori ösztöndíj referense. Tagjai a HK által megválasztott képviselők lehetnek. A bizottság feladata a TJSZ véleményezése, a változások követése, valamint javaslatok felterjesztése az EHK-nak. Ezek mellett javaslatot tesznek a beérkezett pályázatok bírálására és a tanulmányi ösztöndíjosztás elveire is, illetve a HK által elfogadott pályázati eredmények dokumentációját is ők készítik el.

Szociális Bizottság

A Szociális Bizottság vezetője a HK mindenkori szociális referense. A bizottság tagja az lehet, akit a Tisztújító Szavazás során szociális pályázatok bírálójának megválasztottak a hallgatók. A szociális referens és a bizottság többi, bírálói vizsgával rendelkező tagja bonyolítja le a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok bírálását, továbbá véleményezi azokat a szabályzatokat, amelyek ezen pályázatokat leírják. (TJSZ 3. sz. melléklet) Emellett a bizottság tagjai nyújtanak segítséget és tájékoztatást a Kar hallgatóinak szociális támogatásokat érintő kérdésekben (pl. rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok, szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés). A Szociális Bizottságban végzett bírálói tevékenységet az Egyetemi Hallgatói Képviselet díjazza félévente, a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok bírálását követően. Egyéb tevékenységek jutalmazása a TTK HK Közéleti vagy Hallgatói Képviseleti ösztöndíj pályázatain keresztül történik.

PR Bizottság

A PR Bizottság vezetője a HK mindenkori PR referense. Tagja lehet bármely, a TTK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató. A bizottságba jelentkezni a Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást követően lehet, illetve amikor erre a HK pályázatot ír ki. A PR Bizottság feladata, hogy segítse a hallgatókat érintő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb információról való tájékoztatását. A bizottság továbbá kéthetente kiadja a WC Press című rövid, aktuális hírekről tájékoztató, illetve szórakoztató anyagot, melyet a mosdókban találhattok meg. A PR Bizottságban végzett tevékenység jutalmazása a HK által meghirdetett Közéleti ösztöndíj pályázat során történik.

Rendezvényszervező Bizottság

A Rendezvényszervező Bizottság vezetője a Hallgatói Képviselet mindenkori rendezvényfelelőse. Tagja lehet bármely, a karon hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató. A bizottságba jelentkezni a Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást követően lehet, illetve amikor erről a HK pályázatot ír ki. A tagság a HK következő alakuló üléséig, lemondásig vagy visszahívásig tart. A Rendezvényszervező Bizottság feladata megtervezni a KHÖK féléves programtervét,  illetve megszervezni és lebonyolítani a kari rendezvényeket, például a Regisztrációs hetet, a Kari Napokat, a TTK Bált, a Gólyatábort és a Kari Tábort. A Rendezvényszervező Bizottságban végzett munka jutalmazása a HK által meghirdetett Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat során történik.

Jelölések:

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat
KHÖK: Kari Hallgatói Önkormányzat
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet
TVSZ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat
TÜR: Tanulmányi Ügyrend
HSZI: Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság