Oktatás, tanulmányok

Egyetemkezdés

1. Mit tartalmaz a Nyilatkozat, amit a beiratkozásnál írok alá?

Aki 2013 szeptemberében vagy az után iratkozik/iratkozott be, annak már nem Hallgatói Szerződést, hanem ún. Nyilatkozatot kell/kellett aláírnia. Ebben a következőket vállalja:

  • a képzési idejének másfélszeresén belül oklevelet szerez (Képzési idő a TTK képzésein: BSc-n 6, MSc-n 4 félév. Vagyis BSc-n 9, MSc-n 6 félév alatt kell oklevelet szerezni.),
  • ha ezen az időn belül nem szerez oklevelet, akkor a képzési költségének 50%-át visszafizeti
  • ha az egyetem befejezése után, 20 éven belül nem dolgozza le a képzési idejének megfelelő időtartamot, akkor a tandíj inflációval megnövelt összegét kell visszafizetnie (egy szemeszter, vagyis 5 hónap 150 ledolgozandó napnak felel meg, és ha valamennyit ebből ledolgozol, akkor annyival kevesebbet kell fizetned).

Néhány fontos tudnivaló a Nyilatkozat érvényességével kapcsolatban:

  • ha valakit 6 vizsgás szabály miatt elbocsájtanak, vagy bármilyen más indokból újrafelvételizik, esetleg átjelentkezik másik szakra, felmerül a kérdés, hogy a „régi” képzése után kell-e fizetnie, ugyanis azt gyakorlatilag nem fejezte be. A válasz: ha egy éven belül folytatja a tanulmányait az illető, (akár újrafelvételizett, akár átvették másik szakra) akkor ez még „folyamatosnak” számít, és nem kell kifizetnie a képzési költsége 50%-át.
  • a képzési költség visszafizetésénél csak az állami ösztöndíjas féléveket számítják be, az önköltségeseket nem.
  • előfordulhat, hogy valaki időközben úgy dönt, hogy az egyetem, ahova beiratkozott, mégsem megfelelő neki. Ebben az esetben, ha egy félév után kiiratkozik, akkor nem kell fizetnie semmit – tehát fél év „gondolkozási idő” mindenkinek jár.

Bővebben az Oktatási Hivatal tájékoztatójában olvashatsz erről.

2. Mi történik, ha nem írom alá a Hallgatói Nyilatkozatot (“ösztöndíjszerződést”)?

Akkor államilag támogatott formában nem kezdheted meg tanulmányaidat az egyetemen.

3. Kezdhetem az egyetemet passzív félévvel?

Minden félév elején nyilatkozni kell arról, hogy aktív vagy passzív státusszal szeretnél az egyetem hallgatója lenni. Már gólyaként is választanod kell, így kezdheted passzív félévvel az egyetemet. Erről a Neptunon belül, az Ügyintézés fülön a Beiratkozás/Bejelentkezés pont alatt tudsz nyilatkozni.

4. Mit tudok csinálni, ha nem iratkoztam be akkor, amikor kellett volna?

Méltányossági kérvényt tudsz ekkor felhasználni, ami lehetővé teszi a határidőn túli beiratkozást.

“Alap” esetben a regisztrációs héten kell beiratkozni, ezentúl az első oktatási héten lehet pótbeiratkozni, de ez már pótdíj köteles. Ezt követően már csak passzív státusszal lehet beiratkozni október-, illetve március 14.-éig (őszi / tavaszi félévben).

5. Diákhitelt meddig, mikor, hogyan kell igényelni? Félévente kell-e megint?

Diákhitelt a Diákhitel Központban lehet igényelni a félév folyamán bármikor az adott félévre. Az igénylés után a diákhitelközpont automatikusan kiutalja az igényelt összeget, ha még fennáll a hallgatói jogviszony. A hitel lemondását kell csak jelezni a Diákhitel Központ felé. Részletes információk a www.diakhitel.hu weboldalon találhatók.

6. Mikor van a beiratkozás?

Központi Tanulmányi Hivatal honlapján feltüntetve. A regisztrációs hét folyamán.

7. Nem mentem el a beiratkozásra, mit tegyek?

A szorgalmi időszak első hetének végéig ezt megteheted még, úgy, hogy aktív félévvel jelentkezz be, pótbeiratkozás keretein belül. Ez után már csak passzív félévvel iratkozhatsz be, az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig.

8. Csak a képzés kezdetekor kell beiratkoznom?

Beiratkozni csak az első félévben kell, viszont minden félév elején be kell jelentkezned aktív vagy passzív félévre.

9. Hányszor jelentkezhetek be passzív félévre?

Összesen 4 passzív félévvel rendelkezel, viszont egymás után csak kettő passzív féléved lehet, ha ezt követően is passziváltatod magad, megszüntetik a hallgatói jogviszonyod.

Félévkezdés/tárgyfelvétel

1. Ha a regisztrációs héten elfelejtettem “aktív”-ra állítani magam, akkor milyen következményekre számíthatok?

A második oktatási hét végéig a Neptunban benyújtott kérelemben kérheted passzív féléved utólagos aktiválását, ha az aktív félévre történő bejelentkezés minden feltételének eleget teszel. Szabályzat a félév utólagos aktiválást díjfizetéshez kötheti.

2. Nem tudok felvenni tárgyat. Mi lehet a probléma?

Aktív státuszú, lejárt határidejű befizetési kötelezettség megakaszthatja a tárgyfelvételt. Ezek lekérdezésénél mindig a Minden félévet válaszd ki, ne csak az utolsót. Ellenőrizd, nincs-e ösztöndíj visszafizetési kötelezettséged. Ha csak egy tárgyat nem tudsz felvenni, ellenőrizd az előkövetelményeit.

Ha ezek után még mindig hiba adódna, akkor keresd fel a Dékáni Hivatalt, azon belül is Vida Máriát.

3. Mi történik, ha egy tárgy várólistáján maradok a regisztrációs hét végén?

Ha a mintatanterved része a kurzus és megvan az előköveteleményed, akkor a kurzus bővítésével vagy új kurzus indításával mindenképpen elvégezheted a tárgyat. Szabadon választható tárgyak esetében ez nem biztos.  Ha várólistán maradtál a szorgalmi időszak második hete után is, akkor fel kell keresned a tanszéki adminisztrátort, hogy letörlölnek-e kurzusról vagy a kurzus létszámának emelésével véglegesítenek-e a kurzuson. Ugyanis ha a státuszod várólistás marad, nem tudsz majd vizsgára jelentkezni a félév végén.

4. Meddig és hogyan tudom passzívra állítani a félévemet?

Az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig a korábban tett bejelentkezés visszavonható. Ezt követően az adott félévre bejelentkezni vagy azt visszavonni nem lehet.

5. Mit tegyek, ha betelt a gyakorlati kurzus, amire járni szeretnék, de ugyanazon tárgy más kurzusára még van hely?

Sajnos a tanárok és a tanszékek kapacitása véges, így az adott kurzusok nem bővíthetők a végetlenségig, ha megoldható mindenképpen egy másik kurzus felvétele javasolt, esetleg egy másik hallgatóval való kurzus elcserélése.

6. Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?

Ha a mintatanterv szerint különböző félévekbe esnek a kurzusok vagy szabadon választható tárgyak, akkor az ütközésekkel nem tudunk érdemben segíteni. Egyéb esetben a HK felé jelezd problémád, akik a Dékáni Hivatal felé közvetítik azt.

7. Nem sikerült ütközés nélkül felvennem a mintatantervi tárgyaimat, mit lehet ilyenkor tenni?

A kötelező, mintatantervi tantárgyakat, és kurzusokat úgy kell meghirdetni, hogy minden hallgató teljesíthesse a mintatantervben rá érvényes előírásokat. A kurzusok meghirdetéséről a tantárgyért felelős oktatási szervezeti egység vezetője intézkedik, így először a tantárgy felelőst, tanszékvezetőt érdemes keresned. Illetve érdemes közölni a panaszt a HK felé, hogy intézkedhessenek.

8. Mit tegyek, ha egy adott tárgyból MINDEN meghirdetett kurzus létszáma betelt és nem tudom felvenni a tárgyat, annak ellenére, hogy teljesítettem az előkövetelményeket?

Ha a mintatantervben nem ebben a félévben van ajánlva vagy szabadon választható a tárgy, akkor nem áll módunkban ezzel  foglalkozni. Egyéb esetben a HK felé jelezd problémád, akik a Dékáni Hivatal felé közvetítik azt.

9. A keresztféléves tárgyak ütközésével lehet-e valamit tenni?

Sajnos csak a mintatanterv óráit tudjuk ütközésmentesen biztosítani minden esetben.

10. Mi az az előkövetelmény?

Tantárgy előtanulmányi követelményeként valamely tantárgy vagy kritériumkövetelmény előzetes teljesítése vagy vizsgával záruló tantárgy aláírásának megléte vagy tantárgy egyidejű felvétele írható elő.

11. Hányszor lehet felvenni egy tantárgyat?

6-szor, ha 6-szorra sem sikerül teljesítened, elbocsáthatnak az egyetemről.

Emiatt érdemes, ha közeledik a kritikus szám, akár egy újrafelvételivel is megpróbálkozni, mivel ebben az esetben az eddig elhasznált alkalmaid nullázódnak.

12. Hány kreditet vehetek fel ingyen?

„Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel.”

Így állami ösztöndíjas BSc képzésen 18, MSc képzésen 12 kreditet lehet pluszban (a 180, illetve 120 diplomához kellő kredit mellett) felvenni ingyen. Ez a felvett kreditekre vonatkozik. Az ezen felül felvett minden kreditért (legyen az akár mintatantervi tárgy) fizetni kell majd 4500 Ft kreditenkénti díjat.

13. Vehetek fel előre MSc-s tárgyakat BSc-sként?

Igen, ha megvan az előkövetelményed hozzá, de figyelj, hogy ez is beleszámít a +10% felvehető kreditbe.

Fizika szakon ez a következőképpen néz ki: a nem mesterszakos hallgatóknak külön BSc-s előkövetelmények vannak beállítva a mesterszakos tárgyakhoz. Ezek az alábbi oldalon találhatóak meg: http://www.ttk.bme.hu/felveheto-msc-s-targyak

Előfordulhat, hogy gond adódik a tárgy felvételével, ekkor a HK-tól és / vagy a Dékáni Hivataltól kell segítséget kérni.

14. Tartozásom van, de a tárgyfelvétel végéig nem fog odaérni a pénz a gyűjtőszámlára. Mit tegyek?

Utólagosan tárgyfelvétel tudsz  kérvényezni a második oktatási hét első napján 23:59-ig, melyről a KTB dönt, de csak abban az esetben lehetséges a feljelentkeztetés, ha van szabad hely a kurzuson.

15. Hogy tudok egy másik egyetemről tárgyat felvenni?

Ahhoz, hogy egy másik egyetem tárgyát fel tudd venni, szükséged van arra, hogy vendéghallgatói jogviszonyt létesíts azzal az egyetemmel. Ehhez szükség van a KTB előzetes engedélyére (ahhoz, hogy a tárgyat később itt is elfogadtathasd), és a fogadó egyetemnek is engedélyeznie kell. Teljesítés után pedig be tudod akkreditáltatni a tárgyat a BME-s képzésedre.

Neptun

1. A Neptun órarendje nem mutat bizonyos tárgyakat, azokkal mi a helyzet?

A Neptun gyakran hibásan jeleníti meg az órarendet, ez nem jelenti azt, hogy akkor nincs órád.

Sokszor csak a legutolsó pillanatban lesznek beírva fix időpontok, vagy a kis létszám miatt a tanárral egyeztetve jelölitek ki az időpontot.

2. Megváltoztathatom a Neptun kódomat?

Nem, ennek az az  oka, hogy a kód három személyes adat alapján generálódik egy meghatározott algoritmus alapján. Ezért csak abban az esetben változik, ha a meghatározott személyes adatok eltérnek egy korábbi kódhoz használttól.

3. Mi a teendő, ha változás történik a személyes adataimban? Be kell ezt jelentenem a Neptunban?

Köteles vagy  bejelenteni a személyes adataidban történt változásokat 8 napon belül. Ha az adataidban olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnod  kell, akkor ezt az adatkezelőnél személyesen kell bejelenteni az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával.

Testnevelés

1. Hány tesi tárgyat kell teljesítenem BSc képzésen?

BSc képzésen összesen 2 félévnyi testnevelés tárgyat kell teljesítened.

2. Hány tesi tárgyat kell teljesítenem MSc képzésen?

MSc képzésen nincsen kötelezően elvégzendő testnevelés tárgy.

3. Ha teljesítettem a kötelező tesit, utána is van lehetőségem kedvezményesen sportolni az egyetemen?

Igen lehetséges, ehhez egy következő testnevelési kurzust kell felvenned (1/A,B,C; 2/A,B,C közül amit még nem teljesítettél), valamint a Testnevelési központ biztosít órarendi órán kívül más sportolási lehetőségeket is, ezt a honlapjukon tájékozódva tekintheted meg. 

4. Van-e anyagi vonzata annak, ha nem teljesítem a tesi kurzust?

Ha nem teljesíted a testnevelés kurzust, annak nincs anyagi vonzata. Azonban ha újra felveszed a következő félévben, akkor az újrafelvétel miatt 4500 Ft-ot kell fizetni.

5. Mely testnevelés tárgyakat kell teljesíteni?

BSc képzésben van csak kötelezően teljesítendő testnevelés tárgy, ekkor az 1/A, 1/B vagy 1/C, illetve a 2/A, 2/B, 2/C tárgyak közül kell 1-1-et teljesítened. Az A jelűek az ingyenes kurzusok, a B jelű testnevelésekben a sportágak anyagi vonzata miatt 6000 Ft-ot kell fizetni, a C jelű tárgyat pedig akkor teljesítheted, ha felmentést kapsz, egészségügyi problémáid vagy igazolt sportolói léted miatt.

Nyelvi tárgyak

1. Mi az a 0 kredites nyelvi tárgy? Mit kell tudnom róla?

0 kredites nyelvi tárgyak keretében lehetőséged van angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvet tanulni, kezdőtől felsőfokú szintig, heti 1×2 /1egység/ vagy heti 2×2/2egység/órában.

Alapképzésben 8, mesterképzésben 4, osztatlan képzésben 12 ingyenes nyelvi egységgel rendelkezel.

2. Kötelező a tantervben szereplő 0 kredites nyelvet tanulni?

Nem kötelező, a diploma megszerzésének a feltétele, hogy egy államilag elismert középfokú, komplex nyelvvizsgád legyen.

3. Ha elfogynak az ingyenes nyelvi egységeim, akkor hogyan tudok továbbra is nyelvet tanulni az Egyetemen?

Ha elfogytak a nyelvi egységeid akkor se csüggedj, mert 13000Ft/egység /ez a piaci ár töredéke/ áron vehetsz még fel nyelvi kurzusokat valamint ha rendelkezel B2-es tudásszinttel, akkor választhatod a nyelvi tárgyak másik nagy csoportját, a nyelvi kredites tárgyakat, heti 1×2 órában, térítésmentesen, ezek mindegyike 2 kredit értékű.

4. Meddig tudom leadni a felvett 0 kredites nyelvi tárgyat/tárgyakat?

A Neptunon keresztül a második oktatási hét első napján 23:59-ig benyújtott kérelemben kérheted tantárgy, illetve kurzus utólagos felvételét vagy leadását. A kérelemről az Idegen Nyelvi Központ igazgatója dönt. Amennyiben a tantárgy, illetve a kurzus utólagos felvételére, vagy leadására nem a hallgatónak, vagy nem a Központnak felróható ok miatt kerül sor, a döntésnél ki kell kérni a hallgató anyakara szerinti Kari Tanulmányi Bizottságának véleményét.

5. Hány nyelvi kurzust kell teljesítenem a diplomámhoz?

A diplomához nem kötelező nyelvi kurzust teljesítened, de kell rendelkezned egy komplex, középfokú nyelvvizsgával.

6. Milyen nyelvű képzéseken tanulhatok?

Az Egyetemünkön a képzések meghirdethetők angol, magyar, német, francia és orosz nyelven.

Vizsgák/ZH-k/Tárgyak teljesítése

1. Milyen dokumentumokkal igazolhatom magam zárthelyin, vagy vizsgán?

Fényképes személyazonosító igazolvánnyal (személyi, útlevél, vezetői engedély, stb.), persze csak ha tanár kéri.

2. Meggátolhatják-e, hogy megírjam a zh-t/vizsgát, ha nem tudom igazolni a személyazonosságom?

Igen, érdemes mindig magadnál tartanod a személyi vagy diákigazolványodat.

3. Hány zh pótlási lehetőséget kell meghirdetnie az oktatónak?

A TVSZ értelmében minden zárthelyi pótolható egyszer a félév során. Pótpót zárthelyit viszont már nem köteles kiírnia az oktatónak.

4. Hányszor vizsgázhatok egy tárgyból?

Összesen hatszor lehet vizsgázni egy tárgyból. Ha nem teljesíted ez alatt a tárgyat, akkor elbocsátanak az egyetemről, vagy méltányossági kérelemmel lehet kérni egy hetedik vizsgaalkalmat.

5. Mi a következménye, ha puskázok?

Fegyelmi tárgyalásra kell menned, majd ott a döntéstől függően akár el is bocsáthatnak.

6. Nem jelentem meg a Neptun-ban felvett vizsgámon. Hány lehetőségem van még az érdemjegy megszerzésére?

Összesen 6 lehetőséged van egy tárgyból vizsgán megjelenni, tehát ha egy alkalommal nem mentél el, eggyel kevesebb lehetőséged van teljesíteni a tárgyat.

7. Nem tudtam megjelenni a vizsgán/szigorlaton egészségügyi okok miatt. Igazolhatom a távolmaradást orvosi igazolással?

8 munkanapon belül igen.

8. Nem sikerült a vizsgaidőszakban letennem egy tárgyam vizsgáját. Kaphatok valahogyan még egy alkalmat?

Halasztott vizsgát különösen indokolt esetben a KTB engedélyezhet. Ilyen eset lehet például betegség, várandósság. Ezügyben a KTB-hez kell fordulnod.

9. Legkésőbb meddig kell közzétenni az oktatónak a ZH/Házi/Vizsga eredményét? / A pót, vagy pót-pót zárthelyi dolgozat előtt mennyi idővel köteles az oktató kijavítani az előző zárthelyi dolgozatot?

Az oktatónak közzé kell tennie a Neptunon keresztül 8 napon belül a ZH, és 15 napon belül a házi feladat eredményét. A vizsgaidőszakban tett vizsgák esetén az írásbeli vizsga eredményét annak befejezésétől számított második munkanap végéig, a szóbeli vizsga eredményét pedig azonnal el kell juttatnia a hallgatóknak.

A tanulmányi teljesítményértékelés eredményének közzététele és az ahhoz tartozó javítási, illetve pótlási lehetőség kezdete között legalább negyvennyolc órának el kell telnie. Ez előtt legalább 24 órával az oktatónak biztosítania kell a dolgozat betekintési lehetőségét.

10. Leghamarabb mikor lehet egy ZH pótlása?

A tanulmányi teljesítményértékelés eredményének közzététele és az ahhoz tartozó javítási, illetve pótlási lehetőség kezdete között legalább negyvennyolc órának el kell telnie. Ez előtt legalább 24 órával az oktatónak biztosítania kell a dolgozat betekintési lehetőségét.

11. Egy félévben hány pótpótZH-ra mehetek el?

Nincs korlátozva, akár mindegyik tárgyadból elmehetsz, viszont tárgyanként 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetni.

12. Az oktató jelezte, hogy a következő héten nem az előre meghirdetett napon lesz a ZH, mit tehetek ilyenkor?

A kötelező teljesítményértékeléseket csak a KTB által jóváhagyott teljesítményértékelési terv szerinti időpontban lehet megtartani. A teljesítményértékelési tervtől eltérni kizárólag a KTB engedélyével lehet. Ebben az esetben az érintett hallgatókat egy héttel a módosuló teljesítményértékelési időpont előtt a Neptunon keresztül a tantárgyfelelősnek kötelessége tájékoztatni. Ha ezek nem állnak fenn, jelezd oktatódnak a problémát.

13. Meddig tudok le/feljelentkezni egy vizsgára?

A vizsgát megelőző nap 12:00 óráig Neptunon keresztül tudod le- és felvenni.

14. Meddig érvényes egy tantárgyból szerzett aláírásom?

Az aláírás a tantárgykövetelményben leírt ideig érvényes, ennek hiányában a megszerzést követően 6 félévig.

15. Meglett a tárgyam, de szeretnék jobb jegyet, hogy vehetem fel újra?

A KTB engedélyezheti, a „008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére” kérvény leadásával. A kérvény leadásával kiírnak egy 4500 Ft-os díjat, ezt rögtön be kell fizetni. A tantárgy eredményét rontani nem lehet, azonban egy tárgyat csak egyszer lehet újra felvenni, és maximum a mintatantervi kreditek 10%-át lehet újra felvenni (BSc-n 18, Msc-n 12 kredit).

A tantárgy javító célú ismételt teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag számításánál helyettesíti a korábban megszerzett érdemjegyet, azonban a kreditindex, a korrigált kreditindex és a teljesítményindex számításánál nem vehető figyelembe.

16. Ha nem megyek be vizsgázni, de feliratkoztam az adott vizsgaidőpontra, akkor mi történik?

Mulasztási díjat kell fizetned, melynek összege 4500 forint.

17. Szabályos-e, hogy az oktató névvel együtt teszi közé a számonkérések eredményeit; és ha nem, akkor mit tehetek?

Nem. Ilyen esetben jelezd a HK-nak a panaszodat, és mi felvesszük a kapcsolatot a megfelelő személyekkel.

18. Van valamilyen mód, hogy vizsgázhassak a vizsgaidőszakon kívül?

A TVSZ 15. § (8) pontja alapján, különösen indokolt esetben kérvényezheted, hogy a vizsgaidőszakon kívül tehess vizsgát egy tárgyból (halasztott vizsga). Fontos azonban, hogy az így teljesített vizsgát nem veszik figyelembe az átsorolás vizsgálatánál. Az engedély névre szóló, a vizsgát az oktatóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb a következő félév regisztrációs hetének napjáig teheted le.

Általános

1. Milyen tárgyakat lehet szabadon választható tárgyakként felvenni?

Szabadon választható tárgynak akármilyen tárgyat felvehetsz, nem kell fizikás és/vagy matekos tárgynak lennie.

2. Három szakirányt szeretnék megcsinálni. Lehetséges ez?

Elméletileg igen, de mivel maximalizálva van a képzés során felvehető kreditek száma, így ennek anyagi vonzata lehet később.

(Az állami ösztöndíjas képzésben egyéni tanulmányi rendben – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes, kötelezően előírt kreditszámot tíz százalékkal meghaladó kreditmennyiséget vehetsz fel. (pl BSc képzésben 180 az előírt kreditmennyiség ennek 10%-a 18 kredit, tehát összesen 198 kredit vehető fel költségtérítés nélkül). Az ezen felül felvett kreditekért térítési díjat kell fizetned. Ügyelj rá, hogy a felvett kreditek mennyisége számít, nem a teljesítetteké!)

3. Párhuzamosan két képzést csinálok, így sok a tárgyütközésem, ami a katalógusoknál problémát jelent. Mit tehetek ilyenkor?

A KTB-nél kedvezményes tanrendet kérhetsz az adott félévre. Ezt az adott félév regisztrációs hetének végéig teheted meg.

4. A tanulmányaim mellett fél- vagy főállású munkám is van, ami a katalógusok esetében problémát jelent. Mit tehetek ilyenkor?

A katalógusokról a felmentést közvetlenül a tárgy előadójánál kell kérni, a munkahelyre hivatkozva. Egyéb esetben a kedvezményes tanrend igénylése lehet megoldás a problémára.

5. Meddig kell beadnom kedvezményes tanrend kérelmemet?

Egészségügyi okokra hivatkozva bármikor kérhető, egyéb esetekben a kérvényt a regisztrációs hét végéig le kell adni.

6. Bukott kreditek miatt kicsúszhatok az ingyenesen felvehető kreditekből?

A felvett kreditek számítanak, tehát igen.

7. Mire tudom felhasználni a méltányossági kérelmemet?

Különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a KTB a jelen Szabályzat bármely előírásától eltérően rendelkezhet, illetve határozhat, továbbá egyes tantervi követelmények teljesítését egyénre szabottan engedélyezheti.

8. Hogyan számítják a KKI-t?

A KKI a korrigált kreditindex. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget – átlagos előrehaladás esetén – az egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani:

KKI= (∑[(teljesített kredit) x érdemjegy] )/ 30

9. Hogyan számítják a halmozott súlyozott átlagot?

A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani:

TÁ = (∑[(teljesített kredit) x érdemjegy] )/ teljesített kredit

10. Elfelejtettem jelentkezni szakirányra, mi ilyenkor a teendő?

Ez nem okoz gondot abban az esetben, ha a megfelelő szakirány mintatanterve szerint haladsz.

11. Van lehetőségem szakirányt váltani?

Igen, erre van lehetőséged.

A választott specializáció a képzés folyamán a hallgató kérésére egyszer megváltoztatható. A kérvényt elektronikus formában a Dékáni Hivatal oktatási felelősének kell elküldeni.

Támogatási idő/átsorolás/jogviszony megszűnése

1. Hány államilag támogatott félévem van BSc-n?

Egy hallgatónak az első felsőoktatási alapképzéses diplomájának megszerzésére a képzési időnél két félévvel több állami ösztöndíjas félév áll rendelkezésre. (A TTK alapképzései esetén ez 8 félév.)

Amennyiben a hallgató fogyatékossággal él, úgy további állami ösztöndíjas féléveket igényelhet, erről részletes tájékoztatás a TJSZ-ben olvasható.

Ez összesen plusz 4 félévet jelenthet, melyet képzésenként, illetve képzési szintenként szét osztva is fel lehet használni.

2. Hány államilag támogatott félévem van MSc-n?

Egy hallgató a felsőoktatási mesterképzésében összesen a képzési időnél két félévvel több állami ösztöndíjas félévvel rendelkezik. (A TTK mesterképzései esetén ez 6 félév.) De összesen nem használhat fel felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzésen és mesterképzésen 12 félévnél többet.

Amennyiben a hallgató fogyatékossággal él, úgy további állami ösztöndíjas féléveket igényelhet, erről részletes tájékoztatás a TJSZ-ben olvasható.

Ez összesen plusz 4 félévet jelenthet, melyet képzésenként, illetve képzési szintenként szét osztva is fel lehet használni.

3. Hány állami ösztöndíjas félévem lehet összesen?

Egy hallgató felsőoktatási szakképzésen, alap- vagy osztatlan képzésen és mesterképzésen összesen tizenkét féléven át tanulhat állami ösztöndíjas képzésben.

Amennyiben a hallgató fogyatékossággal él, úgy további állami ösztöndíjas féléveket igényelhet, erről részletes tájékoztatás a TJSZ-ben olvasható.

Ez összesen plusz 4 félévet jelenthet, melyet képzésenként, illetve képzési szintenként szét osztva is fel lehet használni.

4. Hány passzív félévem lehet?

Egymás után legfeljebb kettő félév, összesen pedig nem haladhatja meg

  • osztott képzésben a 4 félévet,
  • osztatlanban a 6 félévet.

5. Mi a feltétele annak, hogy ne soroljanak át államilag támogatott képzésről önköltséges képzésre?

Költségtérítéses képzésre két okból sorolhatják át a hallgatót, az egyik, ha a tanulmányai során nem teljesít elég jól, a másik, ha a támogatási ideje lejárt.

A megfelelő tanulmányi eredmény teljesítéséhez egy meghatározott tanulmányi átlag és kreditminimum betartása szükséges, mely függ a beiratkozási évtől is. Bővebben itt olvashatsz róla: http://kth.bme.hu/document/1796/original/Tanulmanyi_alapu_atsorolas_tajekoztato.pdf

A támogatási időről a fenti kérdésekben olvashatsz részletesen.

6. Mi történik, ha átkerülök költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre? Mit, meddig kell fizetnem?

Az önköltség vagy költségtérítés összegét és befizetésének határidejét a Kar dékánja határozza meg. Ez az összeg lehet fix összeg vagy egy alapdíjból és egy kreditenkénti díjból összeadódó díj.

A befizetés Neptunon keresztül történik. A fix díjat vagy az alapdíjat a KTH a bejelentkezési időszak előtt, a kreditenkénti összeget a félév kezdete után de őszi félévben legkésőbb október 20-ig, tavaszi félévben legkésőbb március 20-ig kiírja.

Minden félévben igényelhető költségtérítéscsökkentés, melynek feltételeiről az alábbi linken olvashatsz: http://ttkhk.bme.hu/koltsegterites-merseklese/

7. Mikor kell visszafizetnem az állami féléveimet?

Ha a hallgató megszegi a hallgatói nyilatkozatban foglaltakat (pl.: nem szerez diplomát a képzési idő másfélszerese alatt), akkor szükséges az adott képzéshez tartozó képzési költség felének visszatérítése. Ennek összegéről és módjáról az Oktatási Minisztérium értesíti az érintettet.

8. Mit tehetek, ha köteles lennék visszafizetni a képzési költségemet, de nem szeretném?

Erről az Oktatási Minisztérium ad tájékoztatást az ügyfélszolgálaton vagy telefonon.

9. Ha nem szeretném befejezni a képzésemet, vissza kell fizetnem az állami támogatást?

Amikor felvesznek egy hallgatót állami ösztöndíjasként, alá kell írnia egy hallgatói nyilatkozatot. Ebben több mindent is vállalt, például hogy a képzési idő másfélszerese alatt végez, és a támogatott féléveket Magyarországon dolgozza le (egy félév 150 munkanap). Ha nem fejezi be a képzést, úgy az ösztöndíj felét vissza kell fizetnie vagy ledolgoznia, kivéve, ha az első aktív féléve után iratkozik ki vagy kiiratkozás után egy éven belül máshol folytatja felsőfokú tanulmányait.

10. Önköltséges vagyok, van valami módja a költségek csökkentésének?

A Neptunban le kell adnod a 010-es kérvényt abban az időszakban, amikor kiírják. Több információért látogass el az ESZB oldalára.

KED-ek

1. Mi történik, ha lejár egy tétel fizetési határideje?

Kiírnak 15 napon belül egy 1400 Ft-os késedelmi díjat 15 napos határidővel. Valamint amíg nem fizeted be a tételt, nem tudsz tárgyat és vizsgát felvenni, vagy leadni. Lejárt fizetési határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően 8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a határidő módosítását.

2. Mennyit kell fizetnem a bukott/újra felvett tantárgyak után?

Kurzusonként 4500 forintot.

Diplomaszerzés/szakdolgozat

1. Hol találom a meghirdetett szakdolgozati témákat?

Fizikán: http://www.ttk.bme.hu/szakdolgozat-diplomatema-kiirasok

Matekon:

A diplomamunka témákat minden tanév őszi szemeszterének 10. oktatási hete végéig a Matematika Intézet tanszékei, valamint a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék meghirdeti.

http://www.ttk.bme.hu: Itt az “Intézet, Tanszékek / Matematika Intézet” fülnél a megfelelő tanszéket ki lehet választani, ott pedig az “Oktatás” fül alatt van egy “Témakiírás”.

Ha nem találsz itt magadnak megfelelő témát, akkor vedd fel a kapcsolatot az oktatókkal.

2. Milyen feltételei vannak, hogy fel tudjam venni a szakdolgozathoz tartozó tárgyat?

Fizika BSc: A Szakdolgozat-készítés tárgy felvételének mintatanterv szerinti követelménye hogy több mint 120 teljesített kredited legyen. De ezen felül gyakorlatilag már korábban megkereshetsz oktatókat és elkezdhetsz dolgozni náluk a majdani szakdolgozat témádon.Fizika BSc: A Szakdolgozat-készítés tárgy felvételének mintatanterv szerinti követelménye hogy több mint 120 teljesített kredited legyen. De ezen felül gyakorlatilag már korábban megkereshetsz oktatókat és elkezdhetsz dolgozni náluk a majdani szakdolgozat témádon.

Matek BSc: A Szakdolgozat-készítés című tárgyat az a hallgató veheti fel, aki a Mintatanterv szerinti kreditekből legalább 144-et teljesített, és a kritérium követelményeket a nyelvvizsga kivételével teljesítette.

3. Milyen típusú nyelvvizsga szükséges a diplomához?

Az alapszakos diplomához egy középfokú (B2-es szintű), komplex, államilag elismert általános nyelvvizsgára van szükség.

4. Meddig kell bejelenteni a szakdolgozati témámat?

Matematikus MSc: van 2. félévben egy Beszámoló című tárgy, amelynek követelménye, hogy 12. hét végéig válassz témát.

http://math.bme.hu/~andaia/oldgyak/181diplomam.html

Matematika BSc: van a Szakdolgozat-készítés tárgy, ahol az egyik követelmény, hogy a 7. oktatási hét péntekig válassz témát. http://math.bme.hu/~andaia/oldgyak/181szakdolgozatm.html

(De nyilván érdemes már karácsony környékén témavezetőt keresni.)

Fizika: A szakdolgozati témákat minden félév legkésőbb 10. oktatási hetének végéig meghirdetik. A hallgatók választott szakdolgozati témájukat a következő módon rögzítik: A meghirdetett témák közül a hallgató a témavezetővel való egyeztetés után választ. A téma címét a témavezető és a hallgató által aláírt jelentkezési lapon rögzítik, amelyet a szakdolgozat megkezdésének szemeszterében a szorgalmi időszak első hetének utolsó napjáig a kar Dékáni Hivatalában kell leadni.

5. Meddig és hogyan lehet jelentkezni a záróvizsgára?

Záróvizsgákkal kapcsolatos részletes információk a http://www.ttk.bme.hu/node/3632 weboldalon találhatók.

Jelentkezni a Neptunban kell az Ügyintézés/Záróvizsgák menüben (a Záróvizsga időszakoknál a + jelre kattintva jön elő a Jelentkezés opció). Itt le van írva a Záróvizsga jelentkezési időszak vége.

Ezen felül be kell jelentkezni a záróvizsgát szervező tanszéken/intézetben is. Tehát a Neptunos jelentkezésen felül, egy e-mailt kell írni a megfelelő tanárnak, akik megtalálhatóak a fenti linkben.

6. Mit kell teljesítenem ahhoz, hogy záróvizsgázhassak?

A záróvizsgához szükséges megszerezni a szakon az abszolutóriumot,  vagyis el kell végezni az összes diplomához szükséges tárgyat.