Pályázatok, tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

1. Hogyan osztanak be HHCS-kbe?

A kezdés éve és a szak, illetve bizonyos esetekben szakirány alapján. Mindig az aktuális félévre kiírt tanulmányi ösztöndíjosztási elvekben található meg a pontos besorolás szabálya.

2. Ha két szakom van a BME-n, jogosult vagyok-e mindkettőn tanulmányi ösztöndíjra?

A tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén valamennyi jogviszonyra tekintettel külön-külön elnyerhető juttatás azzal a kitétellel, hogy egyazon tanulmányi teljesítmény után csak egyszer nyerhető el tanulmányi ösztöndíj.

3. A javító célzattal felvett és teljesített tárgy beleszámít az ösztöndíjindexembe?

Igen.

4. Kapok-e tanulmányi ösztöndíjat, ha két államilag támogatott jogviszonyom van, és a korábban létesültben elfogadtatom az összes másikban teljesített tárgyamat, míg ott nincs teljesített kreditem?

Más felsőoktatási intézményből, illetve az Egyetemen belül más karról, szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, az újrafelvételizett, az előző félév(ek)ben külföldi részképzésen részt vett, illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát újra aktívvá tévő hallgató tanulmányi eredménye megállapításának módjáról a kari elosztási elvek meghatározását megelőzően az illetékes KTB-nak kell rendelkeznie.

5. Jelenleg az Erasmus ösztöndíj keretében Németországban tanulok. A német tanulmányi rend miatt a végleges félév végi jegyeim csak jóval később lesznek meg, mint a Magyarországon tanuló társaimnak. A kérdésem az lenne, hogy mi a teendőm ahhoz, hogy kaphassak tanulmányi ösztöndíjat a következő félévben?

A külföldön elvégzett tárgyak akkreditálása után a Hallgatói Képviselet megkapja a félév folyamán az ösztöndíjindexed kiszámításához szükséges adatokat, és kiszámolja, hogy mennyi ösztöndíjat kaptál volna, ha ezt a teljesítményed vizsgáltuk volna a félév elején. Az így kiszámított ösztöndíjat a félév utolsó néhány hónapjában tömbösítve fogja az Egyetem számodra elutalni.

Pályázatok

1. Milyen pályázatokat ír ki a HK?

2. Kérdésem van az AIT pályázattal kapcsolatban, kinek tudom feltenni?

A Hallgatói Képviselet Ösztöndíj referense mindenképpen tud neked segíteni ez ügyben, illetve a hivatalos oldalukon is tájékozódhatsz.

3. Szeretnék jegyzetírói pályázatot beadni, mit tegyek?

Készítsd el a jegyzeted és annak PDF formátumát, ellenőriztesd az oktatóval, majd töltsd ki a Jegyzetírói pályázatunkban említett adatlapot, amit juttass el hozzánk – az oktatói nyilatkozattal együtt – a pályázati kiírásban szereplő úton, a leadási határidőig.