Horváth Levente Ferenc

E-mail: horvath.levente@ttkhk.hu Szobaszám: -

Horváth Levente vagyok, elsőéves Fizikus MSc hallgató.

Gólya korom óta aktív részese vagyok a TTK közösségi életének. Tagja vagyok a Wigner Jenő Szakkollégiumnak, melynek kicsivel több mint két évig alelnöke voltam. 2018 tavasza óta tagja vagyok a Kari Patrónusok Öntevékeny Csoportjának, amelynek legtöbb programján részt vettem, vagy segítettem szervezni. Ezen kívül cikkíróként kari lapunk, a Pikkász több számában is jelent meg írásom.

A HK-ban a Titkári posztot viszem jelenleg, tehát a hivatalos iktatással kapcsolatos feladataim vannak. Ezen kívül az én felelősségem a HK rendelkezésére álló helyiségek állapotának felügyelete, hogy a képviselet és a hallgatók gond nélkül használni tudják ezeket, amennyiben szükséges. Természetesen utóbbi a vírushelyzet végeztével lesz igazán releváns feladat, addig is a különböző bizottságokban (gazdasági, kollégiumi, pályázati, oktatási, ill. rendezvényszervezői) való aktív részvétellel próbálom segíteni a képviselet munkáját.