Hallgatói Képviselet

Sziasztok!

Bálint Katának hívnak, elsőéves Matematika Bsc szakos hallgató vagyok.
Az első félévben részt vettem a FUN4U! előadásokon és a HK bevonó hétvégén, ahol jobban megismerhettem a Hallgatói Képviselet működését és találkoztam a különböző feladatkörökkel. Jelenleg is PR Bizottság tag vagyok, ami által már a HK munkájába is jobban betekintést nyerhettem, a bizottság projektjeibe is bekapcsolódtam. Ekkor döntöttem el, hogy én is HK-s szeretnék lenni. A HK-ban elsősorban a gazdasági terület, illetve a rendezvényszervezés érdekel.

Az egyetemi tanulmányaim mellett szeretném a hallgatók érdekeit is képviselni, valamint szeretnék a lehető legtöbbet tenni a TTK-s közösségért, ezért KAPOCS próbásnak is jelentkeztem és emellett a Wigner Jenő Szakkolégiumnak is tagja vagyok.
Szabadidőmben versenyszerűen focizok, szeretek focimeccseket nézni, valamint a KK-ban is gyakran megtalálhattok.
Remélem számíthatok a szavazataitokra!

Dénes Gergő vagyok, másodéves Fizika BSc szakos hallgató, 2020 szeptemberében kezdtem az egyetemet. Tanulmányaim elején kiemelten fontosnak tartottam a tanulás és közösségi élet közötti egyensúly kialakítását, amit véleményem szerint sikeresen megtettem.
A közéletben aktív hallgatók többsége már ismer: tagja vagyok a Wigner Jenő Szakkollégiumnak, azon belül a Kísérleti Körnek és a Programszervező Bizottságnak, valamint a KAPOCS-ba is jelentkeztem próbásnak. Szervező voltam a 2021-es kari- és gólyatáborokban, valamint a regisztrációs héten is. Összességében a tanulmányi eredményeimben sincs semmi kivetnivaló – néhány fizikushallgatónak ősszel én javítottam az analízis háziját, most tavasszal pedig várhatóan a többváltozós analízis házikkal teszek majd hasonlóan. Ezek mellett mind évfolyamfelelősként, mind jelenlegi HK-sként segítem az Oktatási Bizottság munkáját.
A Hallgatói Képviselettel először a gólyatáborban találkoztam, majd első félévem során a FUN4U! előadássorozat és a HK-üléseken való részvételen keresztül közelebbről is megismertem a szervezetet. Ezt követően a 2021-i tisztújításon el is indultam, mely során nekem is bizalmat szavaztak a TTK hallgatói, a HK-nak azóta vagyok – pár napnyi jogi okokból következő kihagyást leszámítva –
tanácskozási jogú tagja. Eddigi pályafutásom során a sportreferensi pozíciót töltöttem be, de folyamatosan vállalok operatív feladatokat, például a honlapon látható tablókép is az én művem. Én vagyok az egyik adminisztrátora a
kvantumgenerátornak, így azzal kapcsolatban is én intézem a felmerülő problémák nagy részét. Aktív tagja vagyok a HK PR bizottságának is: a HK honlapjának egy részét én fordítottam angolra, valamint a Hallgatói Sportkörről szóló rövid cikkek a WC-Pressben szintén az én tollamból származnak.
Amennyiben az idei tisztújítás során ismét bizalmat szavaznak nekem a hallgatók, a következő ciklusban a HK-n belül a Rendezvényfelelős vagy Közéleti felelős pozíciókat szeretném elnyerni, ennek indoklása a fentiek alapján remélem egyértelmű: szeretem a közösségi eseményeket – mind résztvevőként, mind szervezőként.

Felber Benedek vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató.
Mindig is szerettem részt venni a közösségi életben és szabadidőmet olyan tevékenységekkel eltölteni, mellyel a közösség javára lehetek. 2019-ben részt vettem az egyetemi nyílt napon és 2020-ban az Educatio kiállításon, ahol segítettem a Kar népszerűsítését.
A Hallgatói Képviselettel először a Gólyatáborban találkoztam és az első egyetemi félévemben ismerkedtem meg. A 2020-as Tisztújítás alkalmával kerültem be a Képviseletbe, ahol megszavaztak titkárnak. 2021. szeptemberében szereztem mandátumot és elkezdtem az Oktatási Bizottság munkájában is részt venni a Matematika BSc 3. évfolyam évfolyamfelelőseként. Tagja voltam a legtöbb bizottságnak, de főként a PR Bizottság és Rendezvényszervező Bizottság munkájából vettem ki a részem. Szervezőként részt vettem 2 Kari Táborban, 2 Gólyahéten, a 2021-es Kari Napokon és a 2021-es TTK Bálon is.
A Tisztújítás után szeretném a gazdasági referens és rendezvényfelelős posztokat megpályázni. Ezek mellett pedig szeretném megismerni a további területeket is és hasznos tagja lenni a Képviseletnek, ezzel együtt a Karunknak.

Kedves Hallgatók!
Kardos Boldizsár vagyok, elsőéves MSc Fizikus hallgató, Nukleáris technika szakirányon. Az elmúlt egy évben én töltöttem be a Szociális referens pozíciót a Hallgatói Képviseletben, a Szociális Bizottságnak pedig már két éve vagyok a tagja. A karunkat jelenleg én képviselem az Egyetemi Szociális Bizottságban, mint szavazati jogú tag. Az elmúlt egy évben nagyon a szívemhez nőtt ez a feladatkör. A Szociális referens legfőbb feladata a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok bírálása. Rendszeres pályázóként külön rálátásom van a pályázás nehézségeire és fontosságára, ezért az ezzel kapcsolatos feladataimat igyekszem mindig a tőlem telhető legjobb módon elvégezni. Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, szívesen folytatnám a munkámat, mint Szociális referens.
Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásom!

Koltai Kristóf vagyok, elsőéves MSc fizikus hallgató, de már a BSc-met is itt végeztem. Sokakhoz hasonlóan én is a Gólyatáborban ismerkedtem meg először a Hallgatói Képviselettel, ha jól emlékszem az első félévben még részt is vettem valamelyik akkori FUN4U! előadáson. Akkor végül nem mélyedtem jobban bele a HK-s dolgokba, helyette elsősorban a tanulmányaimra fókuszáltam, ami, főképp a saját hibámból, így is maradt egészen az alapképzés végéig. Az előző szemeszter során most már sikeresen végig ültem a FUN4U! minden alkalmát, illetve lehetőséget kaptam arra is, hogy fokozatosan belekóstoljak egyes kari PR események megszervezésébe, mint például az Educatio, vagy a jelenleg is zajló Érettségi Felkészítő. Kissé újfajta és szokatlan dolgok ezek még nekem, ugyanakkor élvezem az új kihívásokat, és úgy érzem, hogy HK tagként még több ilyenből vehetném ki a részem.

Kovács Kíra Diána vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató.
Tavaly márciusban jelentkeztem először a HK-ba, ahova tanácskozási jogú tagnak választottak meg. Először kari lap felelős és emlékeztetővezető voltam, majd júliusban mandátumot is szereztem. Nyáron megkaptam a PR referensi szerepet, aminek keretei belül a mai napig én vezetem a PR Bizottságot és gondozom a HK online felületeit. Az új évfolyam jöttével az utánpótlással is sokat foglalkoztam, én koordináltam a FUN4U! előadásokat és a bevonó hétvége szervezését.
Januárban a Képviselet bizalmat szavazott nekem, hogy én legyek a Hallgatói Képviselet egyik alelnöke, azóta a fő feladatom, hogy segítem az elnök munkáját.
A következő ciklusban szeretném folytatni az alelnöki tevékenységeimet, valamint az előző két félévhez hasonlóan szeretnék segíteni a szociális pályázatok bírálásában is.
Remélem, hogy a következő ciklusra is megszavaznak, és folytathatom a megkezdett tevékenységeimet.

Sziasztok!
Kránitz Bence vagyok, elsőéves Matematika BSc szakos hallgató. Gimnáziumi tanulmányaimat Győrben végeztem, jelenleg szüleimmel és két testvéremmel Téten élek. A Hallgatói Képviselettel már a gólyatáborban megismerkedtem, ekkor már elindult bennem a gondolat, hogy a későbbiekben szeretnék a HK tagja lenni. Ez a félév során tovább erősödött bennem, amikor egyre többször hallottam a HK-ról a különböző programok, események illetve a tanulmányaim keretein belül. A téli időszakban továbbá részt vettem a Hallgatói Képviselet bevonó hétvégéjén, ahol előadásaik mellett betekintést nyerhettem, megfigyelhettem a képviseleten belül folyó tevékenységeket és nagyon megfogott a hallgatókért folytatott munkájuk. Már az első félévem óta próbálok a közösség aktív tagja lenni, így ébredt fel bennem a gondolat, hogy jelentkezek a HK-ba. Szeretnék a képviselet aktív és hasznos tagja lenni, kompetenciámmal hozzájárulni a képviselet munkáihoz.

Sziasztok!
Kránitz Péter harmadéves fizika BSc szakos hallgató vagyok. 2020 márciusa óta vagyok tagja a Hallgatói Képviseletnek. Kezdetben a közéleti felelős és emlékezető vezető posztokat láttam el. 2021. márciusában bízott meg a Képviselet az ösztöndíj referensi pozícióval, melynek feladatait a tisztújításig el is láttam. Ösztöndíj referensként főként a pályázatok kiírásával és bírálásával, továbbá a tanulmányi ösztöndíjosztással foglalkoztam. Idén kezdődött el a kari pályázatok felvitele a MŰEPER-be, melynek folyamatába referensként én is becsatlakoztam. A következő ciklusban, ha megszavazásra kerülök, szeretném a tevékenységemet ezzel a területtel kapcsolatban folytatni és az elkezdett projekteket befelyezni.

Üdvözlettel:
Kránitz Péter

Sziasztok!
Nagy Ynna Ilonának hívnak, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató vagyok.
A Hallgatói Képviseletben 2020 óta vagyok jelen. Eleinte kisebb feladatokat láttam el kari lap felelősként, majd ösztöndíj referens és később alelnök lettem. Ebben a „tanulóévben” a posztjaimmal járó feladatok ellátásán kívül belefolyhattam a különböző rendezvények szervezésébe, szociális pályázatok bírálásába, valamint a Mentorprogram koordinálásába.
Az elmúlt egy évben az elnöki pozíciót töltöttem be. Ez idő alatt a Képviselet irányítása, munkájának koordinálása mellett a megújult kari vezetéssel való kapcsolat kialakítása volt a legfőbb feladatom. A 2021-es Gólyatábor társfőszervezője voltam, illetve a TTK Bál szervezésében is igyekeztem kivenni a részem.
A következő ciklusban is szeretném folytatni az eddigi tevékenységeimet, illetve új projekteket is véghez szeretnék vinni, ezért idén is benyújtom az elnöki pályázatom. Emellett a továbbiakban is szeretném a hallgatókat szociális bírálóként segíteni.

Sziasztok!
Pollner Zsigmond vagyok a Fizikus Bsc 1. éves hallgatója. A gimnáziumban aktív közösségszervező munkámat szeretném folytatni az egyetemen is.
A DÖK-ös éveim alatt többször szerveztünk programot iskolai és évfolyam szinten. Javítottuk a DÖK és a tanári kar kapcsolatát, ami a későbbi szervezések során jól jött. A gimis programszervezéseknél megtanultam költségvetést készíteni, program igényeket felmérni, az intézménnyel hivatalosan kommunikálni.
Sajnos az elmúlt félévben nem tudtam kamatoztatni ezt a fajta tudásomat, ezért jelentkezek most a HK képviselő választásra. A középsuliban megszerzett tapasztalataimmal járulnék hozzá a kar fejlődéséhez és a HK működéséhez.

Sájerman Klárának hívnak, harmadéves Fizika BSc hallgató vagyok. Az egyetemi közösségi életből mindig is igyekeztem kivenni a részem. Gólya koromban lettem az egyik évfolyamfelelőse a fizikus alapszakos hallgatóknak és tagja az Oktatási Bizottságnak. Az oktatás területe korán megtetszett, amelyben valószínű szerepet játszik, hogy a családom jelentős része tanárként helyezkedik el, és a jövőmet én is ebben a szakmában képzelem el. Jelenleg hallgatótársaimat képviselem, segítek az őket érintő problémák megoldásában, tartom a kapcsolatot az oktatóinkkal. A Hallgató Képviseletnek egy bő fél éve vagyok tanácsadási jogú tagja, és ezen idő alatt csak még biztosabbá vált bennem, hogy szeretnék továbbra is a Képviselet tagja maradni és továbbra is oktatással foglalkozni. Úgy érzem a hallgatók bármikor bizalommal fordulhatnak hozzám, feladataimat igyekszem a tőlem telhető legjobb módon elvégezni.
Köszönöm, ha engem is támogatsz szavazatoddal.

Sándor Zsófia vagyok, másodéves Matematika Bsc szakos hallgató. Tavalyi Tisztújítás óta a Hallgatói Képviselet mandátumos tagja. Már kezdettől fogva a kollégiumi terület érdekelt, 2021 nyár végén pedig át is vettem az előző referenstől a feladatkört. Emellett 2021 szeptembere óta a Kari Patrónus Öntevékeny Csoport vezető helyetteseként veszek részt a kar közösségi életének megszervezésében.
Igyekeztem a Hallgatói Képviselet aktív és produktív tagja lenni, legyen szó referensi vagy általános feladatok elvégéséről. Amennyiben bizalmat kapok és a Hallgatói Képviselet tagja maradok, szeretném továbbra is a kollégiumi referens posztját betölteni, valamint egyéb általános feladatok elvégzésében segédkezni.
Köszönöm, hogy elolvastátok a motivációmat és remélem, bizalmat tudtok szavazni nekem és támogattok a következő szavazáson!
Üdv, Zsófi

Sziasztok! A nevem Vass Virág. Másodéves hallgató vagyok a Matematika BSc szakon. Szeretnék aktívan tevékenykedni a kari közösségért, ezért jelentkezem az idei Tisztújításon. A Hallgatói Képviseleten belül leginkább a szponzoráció és a kollégium területe érdekel, és a Mentorprogrammal kapcsolatos feladatokkal is szívesen foglalkoznék. Még elsőéves koromban a kollégiumi jelentkezésnél nagyon sok segítséget kaptam az akkori szociális bírálótól, ezért úgy érzem, hogy úgy tudnám a legjobban visszafizetni az ő kedvességét, ha én is segítenék szociális bírálóként a hallgatótársaimnak. Segítsetek, hogy segíthessek, támogassatok szavazatotokkal.

Zoller Zita vagyok, végzős matematika BSc szakos hallgató. 2018 szeptemberében kerültem be az Oktatás Bizottságba majd az ősz folyamán a Hallgatói Képviseletbe. Az elmúlt 3,5 évben nagyrészt oktatási területtel foglalkoztam, itt részt vettem a Matematika BSc mintatantervének módosításában, és elkészítettem a ZH ütemterveket és vizsgarendeket. Külügyi felelős voltam 2 évig, ezen a területen sikerként tudom elkönyvelni, hogy jelenleg kétszer annyian pályáznak Erasmus + ösztöndíjra mint az ezt megelőző években. Az elmúlt években részt vettem szervezőként gólyatáborban és gólyabálon, hogy Ti a lehető legjobb élményekben gazdagodhassatok az egyetemi éveitek alatt. Jelenleg az EHK delegált posztot töltöm be ahol Kommunikáció és PR felelős, illetve a Műhely újság felelőse vagyok. A következő ciklusban is EHK képviselő szeretnék lenni, ehhez kérném a Te szavazatodat ha meggyőztelek az elmúlt éveim munkájával és a bemutatkozásommal.

Szociális Bírálók

Sziasztok!
Csuha Bogi vagyok, jelenleg negyedik évemet töltöm a BME-n. A közéletben az elmúlt években nagyon aktívan részt vettem, elsősorban a KAPOCS-nak vagyok aktív, de gólya korom óta tagja vagyok a Rendezvényszervező Bizottságnak és a PR Bizottságnak is, előbbi kettőnek a vezetője is voltam.
Az elmúlt időszakban szinte minden félévben adtam le szociális pályázatot, ahol nagyon sok pluszt adott számomra a bírálók kedvessége és profizmusa. Emiatt szeretnék az elkövetkező ciklusban részt venni a szociális pályázatok bírálásában a Szociális Bizottság tagjaként, és ezzel segíteni hallgatótársaimnak eligazodni az igazoláslista útvesztőjében.
Kérlek, amennyiben erre alkalmasnak tartotok támogassatok szavazatotokkal.

Hermán Judit vagyok, másodéves matematika BSc szakos hallgató. Eddig is szívesen vettem részt a kar közéletében, a KAPOCS tagjaként rendszeresen segítek a heti programok szervezésében, illetve a 2021-es gólyatábornak is szervezője voltam, és évfolyamfelelősként tagja vagyok a kari Oktatási Bizottságnak is. Szeretem, ha segíthetek másoknak, és szívesen látok el kommunikációval járó feladatokat, ezért szeretnék jelentkezni szociális pályázatokat bírálni. Korábban magam is adtam le ilyen pályázatot, tapasztaltam, hogy működik a pályázás, a hiánypótlás, illetve milyen szokott lenni a pontrendszer, és láttam, hogy a bírálók segítsége mennyire fontos a pályázat leadásában. Emellett az is fő motivációm, hogy ha nem is a HK tagjaként, de az Oktatási Bizottság mellett a Szociális Bizottságban is segíthessek a kari ügyek intézésében.