Hallgatói Képviselet

Sziasztok!
Bálint Kata vagyok harmadéves matematika BSc szakos hallgató. A Hallgatói Képviselettel
2021 őszén, első egyetemi félévemben ismerkedtem meg, amikor részt vettem a FUN4U!
előadáson és a HK bevonó hétvégén. Ezeken a programokon megismerhettem a HK
működését, valamint a PR Bizottság által több projektbe is bekapcsolódhattam. Ezt
követően a 2022-es, majd a 2023-as tisztújításon is elindultam, ahol nekem is bizalmat
szavaztak a Hallgatók, a HK-nak azóta vagyok mandátumos tagja.
Az egyetemi közéletben való aktív részvétel, valamint annak építése gólyakorom óta nagyon
fontos számomra, a Hallgatói Képviselet mellet a KAPOCS-nak is aktív tagja vagyok. Első
ciklusomban az Emlékeztetővezető poszt mellett én vihettem a Rendezvényfelelősi pozíciót,
mely feladatkör nagyon a szívemhez nőtt, ennek keretein belül volt lehetőségem főszervezni
karunk legfontosabb közösségi eseményeit. Az előző ciklusban a gazdasági referensi
pozíciót töltöttem be, amely során elsősorban a rendezvények gazdasági hátterének
biztosításával és az öntevékeny körök támogatásával foglalkoztam. Ez a pozíció szintén a
szívemhez nőtt, úgy éreztem, hogy ennek keretein belül sokat tudtam segíteni karunk
hallgatóinak.
Amennyiben idén is bizalmat szavaznak nekem a hallgatók, a gazdasági referensi pozíciót
szeretném továbbvinni, valamint szeretnék továbbra is aktív szervezője lenni karunk
rendezvényeinek.
Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásom és remélem ismét számíthatok a
Szavazatodra!

Sziasztok!
Barna Péter vagyok, elsőéves fizikus-mérnök szakos hallgató. Határozott, kihívásokat kedvelő,
sokszínű személyiségnek tartom magam, a sporttal, zenével, informatikával,
természettudományokkal is szívesen foglalkozom, szinte minden érdekel. Középiskolai
tanulmányaim során rengeteg lehetőségem adódott rendezvényszervezésre, közösségépítésre,
iskolánk diákéletének aktív tagja voltam. Különböző munkakörökben is kipróbáltam magam,
építőiparban, gyárban, tanárként, informatikai területen és vendéglátásban is, így számtalan
alkalmam volt különböző emberekkel megismerkedni, általában könnyen szót értek bárkivel.
Nyaranta szívesen vállalok önkéntes munkát, több fesztiválon is jártam, ahol fejleszteni tudtam
szervezőkészségem, illetve az emberekkel való kommunikációm. Magamat céltudatos, kitartó, jó
munkabírású emberként jellemezném.
Bár első évemet töltöm a BME-n, ezen rövid idő alatt is igyekeztem bekapcsolódni a közösségi
életbe. A Kármán Tódor Kollégiumban lakom, ahol több körnek is a tagja vagyok, jelentkeztem a
Számítástechnika Szakosztályba, illetve a Wigner Jenő Szakkollégiumba is, ahol a Gazdasági
Munkacsoport tagjaként veszem ki részem a gazdasági, pályázatírói tevékenységből. Ezen
tapasztalataimat remélem, hogy a Hallgatói Képviseletben is tudom majd kamatoztatni. Részt
vettem több kari programon is, ezek között szerepel pár Kapocs-rendezvény, illetve a Kari Napok is.
A BME Nyílt napon, az Educatio kiállításon és középiskolánkban is többször népszerűsítettem a kart.
Jelenleg elsősorban az Informatikai Felelős pozíció érdekel, informatikai tudásomat szívesen
kamatoztatnám a Képviseleten belül is, de nyitott vagyok más lehetőségekre is!

Biszak Ákos vagyok, elsőéves fizika BSC hallgató vagyok.
A HK már a gólyatáborban felkeltette az érdeklődésem és december óta a HK Tanácskozási Jogú Tagja
vagyok. Valamint a kari életben még a Wigner Jenő Szakkollégium tagjaként is részt veszek. Fontos
számomra az aktív közösségi élet, és hogy segíthessem hallgatótársaim, ezért is szeretnék részt venni
a Hallgatói Képviselet munkájában.
Az elmúlt három hónapban rengeteg dolgot tanultam a régebbi tagoktól a HK működésével
kapcsolatban, valamint részt vettem a kari és az egyetemi nyíltnapok szervezésében.
Az oktatási és főleg a kollégiumi bizottságban szeretnék tevékenykedni. Már középiskolában is
kollégista voltam és ott is fontos volt számomra, hogy segíthessem a kollégiumi közösség életét.
Remélem bizalmat szavaznak a kar hallgatói nekem és mandátumos tagként folytathatom a
Képviseletben a munkám.

A nevem Csaplár Miklós, a BME-TTK Fizika BSC hallgatója vagyok 2023. szeptember óta.
Középiskolás éveim alatt tevékenyen résztvettem az iskola közösségi életében, amit nagyon
élvesztem. Az első félév alatt hamar elkezdett hiányozni, hogy másoknak szervezzek
programokat, segítsek, ha problémájuk van.
Személy szerint legjobban az események szervezése, lebonyolítása érdekel. Szeretem,
amikor egy program kirakósdarabjai a helyükre kerülnek és a végén szép képet kapunk az
egészről. Tudom azt, hogy nem alakulhat minden terv szerint, vannak váratlan helyzetek, de
ezeket jól tudom kezelni, köszönhetően annak, hogy megpróbálok minden lehetőségre
felkészülni.
További célom az is, hogy mennél több dologban tudjak segíteni társaimnak. A HK megadja
a lehetőséget, hogy sokkal többet tegyek másokért. Ne csak külsős személyként adjak tanácsot,
hanem valódi segítséget tudjak nyújtani annak, akinek szüksége van rá. Ezért is szeretnék
csatlakozni a TTK Hallgatói Képviseletéhez.

Dénes Gergő vagyok, 2020 szeptemberében kezdtem az egyetemet Fizika BSc-n, jelenleg pedig
elsőéves Fizikus MSc szakos hallgatóként telnek a napjaim. Tanulmányaim elején kiemelten fontosnak
tartottam a tanulás és közösségi élet közötti egyensúly kialakítását, amit véleményem szerint sikeresen
megtettem: része vagyok több hallgatói csoportnak is az egyetemen, ezek közül kiemelném a Wigner
Jenő Szakkollégiumot, a KAPOCS-ot, az Old’s Clubot, valamint a HK-t is, ez utóbbinak a 2021-es
tisztújítás óta vagyok tagja.
Eddigi pályafutásom során töltöttem be sportreferensi pozíciót, érdekelt a rendezvényszervezés is,
azonban jelenleg kari közéleti felelős, kollégiumi referens és alelnök vagyok. Ezek közül a kollégiumi
referensi pozíciót tartom a legnagyobb becsben, aminek betöltését 2022 júliusában szavazta meg nekem
a képviselet. Azóta ez tette ki HK-s feladataim nagy részét, és akik bármilyen, a kollégiummal
kapcsolatos problémába ütköztek, engem kereshettek bármikor, lehetőségeim szerint azonnal
visszajeleztem, akár e-mailben, akár Messengeren keresztül, akár szóban.
Fontosnak tartom a hallgatók folyamatos segítségét, és ez a HK-s karrierem során a szenvedélyemmé is
vált. Amióta alelnök vagyok, egyre közelebb kerültem az elnöki feladatok ellátásához is; nem titok,
hogy a HK-ba való jelentkezéssel párhuzamosan az elnöki pályázatot is le fogom adni, valamint
szociális bírálónak is jelentkeztem.
Remélem a pályázatom elnyerte a tetszéseteket, és ismét bizalmat szavaztok nekem a 2024-es
tisztújításon.

Kanizsai Péter vagyok, a Fizika BSc immár negyedik féléves hallgatója. Nem mondanám,
hogy zökkenőmentesen alakult az előző évem, de a nehézségek közepette is igyekeztem,
még ha egy sajátosan visszahúzódó módon is, de kivenni a részem a kari közéletből.
Emellett kiemelten fontosnak tartom a tanulmányaimat, de igyekszem kiegyensúlyozni az
egyetemi és nem-egyetemi tevékenykedéseimet is, így sok egyéb elfoglaltságom is van,
mint például a táborszervezés és a színjátszás.
Az előző mandátumomba egy Kari Lap felelősi és egy emlékeztetővezetői pozícióval vágtam
bele, a kezdő képviselők ifjonci lelkesedésével. Ez a lelkesedés nem volt töretlen, azonban a
nehézségek mellett is törekedtem arra, hogy csak jó munka kerüljön ki a kezemből, és
emellett úgy érzem rengeteg szakmai fejlődésre volt lehetőségem. Tavaly decemberben egy
oktatási referensi pozícióval is megbízott a Képviselet, amely nem csak teret adott az év
során szerzett tapasztalataim kamatoztatására, hanem ismét lángra lobbantotta a
lelkesedésemet. Számomra a hallgató társaink segítése jelenti a Hallgatói Képviseletet,
úgyhogy nyugodtan forduljatok hozzám bármilyen tanulmányi kérdéssel, és én szívesen
megteszek minden tőlem telhetőt.
Amennyiben ismét bizalmat szavaztok nekem, mindenképpen szeretném tovább vinni az
oktatási referensi pozíciót, és emellett szívesen segítek majd ott, ahol tudok.

Kohut Márk vagyok, elsőéves fizikus-mérnök hallgató, december óta a HK tanácskozási jogú tagja.
Az első félévben évfolyamfelelősként a tanulmányi ügyek intézését és az ezekhez kapcsolódó
információk célba juttatását segítettem.
Már középiskolában tagja voltam a DÖK-nek, ezért vonta magára a figyelmem a HK, amivel már a
gólyatábor során megismerkedtünk. Emiatt is vettem részt a bevonó hétvégén, ami mélyebb
betekintést nyújtott a szervezet felépítésébe és működésébe, és még jobban felkeltette az
érdeklődésemet.
Bár alapvetően visszahúzódó típus vagyok, szeretnék aktívan részt venni a közösségi életben és a
Hallgatói Képviselet tevékenységében, illetve fontosnak tartom, hogy visszaadjam azt, amit másoktól
kaptam, és habár eddig csak az üléseken vettem részt, komolyabban kívánok bekapcsolódni, és aktív
szerepet vállalni a HK munkájában.

Kovács Brúnó Aurél vagyok, matematika BSc hallgató. A Hallgatói képviselethez 2022 decemberében
csatlakoztam, mint Tanácskozási Jogú Tag. 2023 februárja óta, mint mandátumos tag vagyok részese a

HK-nak. Az elmúlt egy éven belül Külügyi referensi pozíciót töltöttem be, valamint a kar egyik EHK-
delegáltja voltam. Mindemellett aktívan tevékenykedtem az Oktatási területen, és betekintést

nyerhettem a referensi munkába.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt év során nagyon sok tudást szereztem az Egyetem és Karunk
működésével kapcsolatban, valamint sok tapasztalatot szereztem a különböző feladatkörökben,
amivel hasznos tagja tudok lenni a továbbiakban is a Képviseletnek, valamint hasznosnak bizonyulhat
a hallgatók számára. Valamint szeretném hinni azt, hogy a jövőben olyan újításokkal, és fejlesztésekkel
tudok előállni, amelyek merőben megkönnyítenék a hallgatók egyetemi létét. Azonban nem csak ez
minden, szeretek aktív része lenni a közösségi életnek, és szeretem visszaadni azt, amit másoktól
kapok. Ennek legjobb módjának a HK-t láttam.
A következő ciklusban, ha bizalmat szavaznak nekem a Hallgatók és a Képviselet is, akkor szeretném
folytatni az EHK-delegáltságot, valamint az Oktatási Bizottság vezetőjének pozícióját tölteném be.

Sziasztok!
Kovács Kíra Diána vagyok, elsőéves Matematikus MSc szakos hallgató. A HK-hoz a
2021-es Tisztújításkor csatlakoztam először, a kezdetekben még csak tanácskozási jogú
tagként, majd azév júliusában mandátumot is kaptam.
Pályafutásom során sok pozíciót töltöttem be, voltam (a posztok betöltésének kezdetének
megfelelő sorrendben) Kari lap felelős, emlékeztetővezető, PR referens, alelnök,
EHK-delegált (és ennek keretein belül voltam az EHK Kommunikációs és PR felelőse), HK
titkár és szociális referens is.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt három év során nagyon sok tudást szereztem az Egyetem és
Karunk működésével kapcsolatban, valamint sok tapasztalatot szereztem a különböző
feladatkörökben és tématerületekben, amivel hasznos tagja tudok lenni a továbbiakban is a
Képviseletnek. A következő ciklusban, ha bizalmat szavaznak nekem a Hallgatók és a
Képviselet is, akkor a szociális referensi pozíciót szeretném betölteni.
Ha bármilyen kérdésetek lenne a jelentkezésemmel, a tevékenységeimmel, vagy bármivel
kapcsolatban amiben tudnék segíteni, akkor keressetek nyugodtan!

Kránitz Bence vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató. Immáron már 2 éve vagyok tagja
a Képviseletnek, ahol eleinte a gazdasági referens pozíciót töltöttem be, majd a későbbiekben alelnök
lettem. A tavalyi év során megpályáztam az elnöki pozíciót, így az elmúlt év során többek között
feladataim közé tartozott a kari kapcsoalttartás valamint a Képvislet koordinálása is. Ezidő alatt
rengeteg tapasztalatra tehettem szert, amivel a továbbiakban is szeretném segíteni a Képviselet
munkáját és egyben Titeket is.
Remélem, hogy a következő ciklusban is bizalmat szavaztok nekem és folytathatom a megkezdett
képviseleti tevékenységeimet.

Morvai Máté vagyok, elsőéves Matematika BSc hallgató, és 2023 decemberétől kezdve a HK
tanácskozási jogú tagja.
Mint sokan mások is a HK-ban én is középiskolás koromban a diák önkormányzat része voltam,
és próbáltam a közösséget javítani, programokat szervezni és csak úgy általánosan segíteni a
mindenkinek a kinek esetleg szüksége volt rá.
Reménykedek benne, hogy az egyetem folyamán is tudom folytatni ezeket a tevékenységeimet,
és ezzel valamilyen szinten tudom jaavítani az egyetemista életet minden szempontból!

Sziasztok!
Oroszki Marietta vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató és a 2023-as Tisztújítás óta
mandátumos tagként veszek részt a HK munkájában.
Már gólyaként is érdekelt Hallgatói Képviselet, ezért részt vettem a FUN4U! előadásokon is, de akkor
még nem éreztem úgy, hogy a tanulás mellett meg tudnék birkózni más komolyabb kihívást jelentő
feladatokkal. Azonban még első félévben jelentkeztem az Oktatási Bizottságba és jó volt látni, hogy
milyen komolyabb munkák zajlanak a háttérben, anélkül, hogy ezt hallgatók észre vennék. Illetve a
rendezvényszervezés része nagyon érdekelt, ezért második félévben jelentkeztem a
Rendezvényszervező Bizottságba, aminek keretein belül részt vettem több Kari rendezvény
szervezésében is.
Előző évben, mint Rendezvényfelelős tevékenykedtem és nagyon szerettem. Úgy gondolom sokat
fejlődtem ez idő alatt és remélem, hogy mind a Hallgatók, mind a Képviselet meg volt elégedve a
munkámmal.
Amennyiben idén is bizalmat szavaztok nekem, szeretném továbbvinni a rendezvényfelelősi pozíciót.

Sziasztok!
Sajtos Judit, másodéves Matematika BSc szakos hallgató. A Képviselethez 2022 decemberében
csatlakoztam, mint Tanácskozási jogú tag, a 2023-as Tisztújítás óta pedig mandátumos tagként
vehetek részt a HK munkájában.
Az elmúlt ciklusban végig Ösztöndíj referensként tevékenykedtem, és amennyiben a
Hallgatóság bizalmat szavaz nekem, úgy ezt szeretném folytatni a továbbiakban is. Ezen felül
alelnöki és EHK-delegálti feladatokat is láttam el az év során, amiknek köszönhetően nagyon
sok tapasztalatra és tudásra tehettem szeret ilyen rövid idő alatt.
Eredetileg is azért jelentkeztem Hallgatói Képviselőnek, mert úgy reméltem, hogy így vissza
tudok majd adni a Kar közösségének, akiktől borzasztóan sokat kaptam és kapok a mai napig.
Remélem, hogy valóban hasznos tagja tudtam így lenni a Kar életének az elmúlt időszakban,
és hogy a képviselői munkát a továbbiakban is folytathatom majd.

Sziasztok!
Schinogl Péter vagyok, elsőéves Fizikus-Mérnök BSc szakos hallgató. 2023. decemberétől
veszek részt a Hallgatói Képviselet munkájában Tanácskozási jogú tagként.
Az első félévemben is próbáltam kivenni a részem a közösség építéséből többek között a
Wigner Jenő Szakkollégiumon keresztül, azonban úgy éreztem, hogy a Kar életének
formálásában nagyobb szerepet szeretnék vállalni. Végső elhatározásomban nagy szerepet
játszottak az Egyetemi, illetve Kari Nyílt Napok, melyek során megismerhettem a Képviselet
munkájának egy kis szeletét.
Jelenleg elsősorban a kari lap, a PikkÁsz, illetve a PR területek iránt érdeklődöm, azonban
remélem, hogy amennyiben bizalmat szavaznak a Kar hallgatói nekem, más tevékenységi
körökkel is megismerkedhetem, ezáltal hasznos tagja lehetek a Kar életének, és minden tőlem
telhető módon visszaadhatom a közösségnek mindazt, amit kaptam tőle.

Sziasztok!

Varga Liliána Erzsébet vagyok, másodéves Matematika BSc hallgató.
A Hallgatói Képviselettel először Regisztrációs Héten találkoztam, és már akkor nagyon sok segítséget
kaptam tőlük. Első félévem hátralevő részében is bármikor kérhettem tőlük segítséget, legyen szó
akár arról, hogy mi a kollégiumi felvétel menete, vagy arról, hogy hogyan kéne leadnom egy-egy
pályázatot.
Ezután döntöttem úgy, hogy második félévemben jelentkezek a Rendezvényszervező Bizottságba,
aminek keretei közt részt vettem már Kari Tábor, TTK Bál s egyéb, kisebb programok szervezésében
is. 2023 szeptemberében évfolyam felelősként tagja lettem az Oktatási Bizottságnak, valamint ekkor
lettem Tanácskozási Jogú Tagja a HK-nak. A Képviseletben jelenleg a PR referensi és kari PR-os
feladatköröket töltöm be.
Tisztújítás után több terület felé is nyitott vagyok. Leginkább a kollégiumi referensi pozíció érdekel,
de rendezvény területe is. Remélem, hogy a munkám a jövőben továbbra is hasznos lesz mind a
Képviseletnek, mind a hallgatóknak.

Szociális Bírálók

A nevem Besenyei Virág, a matematika BSc másodéves hallgatója vagyok. Az eddig itt töltött
időm alatt háromszor adtam le az egyetem által kiírt szociális pályázatot. Mind a saját
tapasztalataim, mind a környezetemben lévő pályázatot leadó hallgatók tapasztalatai alapján,
sok esetben ez nem egy egyszerű feladat, ennek ellenére már első alkalommal is érdekesnek
találtam és vonzott a pályázat körüli hivatalos munka. Továbbá a felmerülő problémáim
esetén a Szociális Bizottság tagjai nagyon készségesen, odaadóan nyújtottak segítséget,
személyesen és elektronikusan is. Ez motivál most arra, hogy előző félévben bírálói pozícióra
jelentkezzek, hiszen tisztában vagyok vele, hogy egy-egy diáknak mit jelenthet elnyerni a
pályázatot, ha van valaki, akihez fordulhatnak kérdéseikkel és aki a számukra legjobbat tartja
szem előtt. Az előző időszakban sok tapasztalatot gyűjtöttem, már nem csak pályázóként, de
bírálóként is, jó volt tanulni és fejlődni a pályázatok bírálása során. Munkámmal ebben a
félévben is szeretném segíteni a pályázó társaimat és azokat is, akik nap mint nap a
hallgatókért dolgoznak.

Csuha Bogi vagyok, 2023 februárjában kezdtem az Orvosi Fizika MSc-t, ezt megelőzően pedig szintén
a TTK-n végeztem a Fizika BSc-t.
A BSc-s éveim alatt mindig is aktívan részt vettem a közéletben, találkozhattatok velem szervezőként
gólyatáborokban, gólyabálokon, kari táborokban, illetve KAPOCS programokon is. Voltam a KAPOCS
vezetője, illetve HK-s ként a Rendezvényszervezőbizottságot is a vezettem. Ezeken a posztokon
rengeteget tudtam tanulni az egyetem működéséről.
Szociális bírálóként ez a harmadik pályázati időszakom, emellett rendszeres pályázó is vagyok. Már a
pályázás során is sok tapasztalatot szereztem a rendszerről, amit bírálóként sikerült kiegészítenem a
szabályzatok pontos megismerésével. A bírálói időszakom alatt a pályázati rendszer is folyamatosan
változott, így mindig is nagyon fontosnak tartottam a pályázóknak való segítségnyújtást, a kérdések
megválaszolását, és az aktualitásokról való kommunikációt.
Amennyiben lehetőségem adódik rá, a következő ciklusban is szeretnék részt venni a szociális
pályázatok bírálásában, amit legjobb tudásom szerint és maximális empátiával végeznék el.

Hermán Judit vagyok, elsőéves matematikus MSc szakos hallgató. Eddig is szívesen vettem
részt a kar közéletében, a KAPOCS tagjaként rendszeresen segítek a heti programok
szervezésében, illetve az utóbbi három gólyatábornak is szervezője voltam, és
évfolyamfelelősként tagja vagyok a kari Oktatási Bizottságnak is. Szeretem, ha segíthetek
másoknak, és szívesen látok el kommunikációval járó feladatokat, ezért szeretnék jelentkezni
szociális pályázatokat bírálni. Korábban magam is adtam le ilyen pályázatot, illetve bírálóként
is tapasztalatot szereztem, és láttam, hogy a bírálók segítsége mennyire fontos a pályázat
leadásában. Emellett az is fő motivációm, hogy az Oktatási Bizottság mellett a Szociális
Bizottságban is segíthessek a kari ügyek intézésében.