Aktuális híreink – 2021. május 26.


Aktuális híreink röviden összefoglalva:

  1. Közösségi ösztöndíj
  2. PikkÁsz újságíró ösztöndíj
  3. Jegyzetírói ösztöndíj
  4. Kari Publikációs ösztöndíj

1. Közösségi ösztöndíj
Közösségi ösztöndíj a TTK vagy bármely más kar hallgatói csoportjaiban végzett közösségi tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A TTK hallgatói csoportjai közé tartozik a KAPOCS, a WJSZ, a Wigner Kamarakórus, a HSK, a Kép-lett és a Sörtevékeny kör. Mindezek mellett a szintfelelősséget, a korrepetálást és egyéb tevékenységeket is ezen pályázat jutalmazza.

Pályázni Neptunon keresztül a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehet az “Ösztöndíj típus:” listában a “TTK- Közösségi ösztöndíj” opció kiválasztásával.

Leadási határidő: 2021. május 31. 23:59


2. PikkÁsz újságíró ösztöndíj
PikkÁsz újságíró ösztöndíj a TTK kari lapjában, a PikkÁszban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ezen tevékenységek közé tartoznak a cikkírói, korrektori, tördelői, grafikusi és egyéb operatív munkák.

Pályázni Neptunon keresztül a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehet az “Ösztöndíj típus:” listában a “TTK- PikkÁsz újságíró ösztöndíj” opció kiválasztásával.

Leadási határidő: 2021. május 31. 23:59


3. Jegyzetírói ösztöndíj
Jegyzetírói ösztöndíj a mások számára is hasznos jegyzetek készítésének elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázatra írott és gépelt formában küldhetők be jegyzetek és kidolgozott vizsgatételek, ezek szakmaiságuk és tartalmuk szerint lesznek pontozva. A beküldéshez az oktató hozzájárulása szükséges, a nyertes pályázatok felkerülnek a TTK honlapjára, így más hallgatók is láthatják.

Pályázni Neptunon keresztül a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehet az “Ösztöndíj típus:” listában a “TTK- Jegyzetírói ösztöndíj” opció kiválasztásával. Szükséges a teljes jegyzet PDF formátumban (vagy egy dokumentum az arra mutató linkkel), valamint az érintett oktató nyilatkozata csatolmányként való feltöltése.

Leadási határidő: 2021. május 31. 23:59


4. Kari Publikációs ösztöndíj
Kari Publikációs ösztöndíj publikációs tevékenység elismerésére kiírt pályázat. A pályázattal kapcsolatban a Bírálói Bizottság javaslata alapján a TTK Kari Tanácsa hoz döntést.

A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot és a csatolandó igazolásokat e-mailben kell elküldeni a palyazat@ttkhk.hu e-mail címre a leadási határidőig. A csatolandó igazolásokat a pályázati kiírás tartalmazza.

Leadás határideje: 2021. június 1. 23:59