Gerner Alexandra

E-mail: gerner.alexandra@ttkhk.hu Szobaszám: -

Gerner Alexandra vagyok, másodéves Alkalmazott Matematikus MSc szakos hallgató Sztochasztika szakirányon. 2018 márciusa óta mandátumos képviselő a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletében. Az első évben, melyet a Képviseletben töltöttem, rendezvényszervezéssel és PR tevékenységekkel foglalkoztam. Többek között főszervezője voltam a 2018-as első ÉMK-TTK Gólyatábornak. Emellett úgy érzem, hogy ezen év alatt sikerült PR területen is újat alkotnom, valamint véleményem szerint sikerült javítani a HK megítélésén és a hallgatók nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk.

Két évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy megpályázom az elnöki pozíciót, melyre bizalmat szavazott nekem a Képviselet. Az utóbbi két évben, melyet elnökként töltöttem, sikerült teljes képet kapnom az egész HÖK rendszerről és az Egyetem működéséről. Jó kapcsolatot alakítottam ki a Dékáni Hivatallal és a Kar vezetésével. Elnökségem alatt számos újítás ment végbe a Képviseleten belül. Voltak szerkezeti változtatások és új projektek is, melyekkel sikerült nagyban előre lendíteni a működésünket.

A posztjaimból fakadó feladatokon kívül nagy részt vállaltam például az utánpótláskeresésben, valamint a szponzorációban is. Kitaláltam és a Hallgatói Képviselet, valamint a Rendezvényszervező Bizottság segítségével megszerveztük az I. BME TTK Szakmai Napot, és ezáltal sikeres céges együttműködéseket hoztunk létre.

A Hallgatói Képviselet alapvető feladatainak elvégzése mellett három féléven keresztül bíráltam Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokat is. A bírálás alatt megtanultam, hogy nem csak képviselőként lehet segíteni hallgatótársainknak, hanem a Szociális Bizottság tagjaként is. Szeretném hangsúlyozni, hogy rettentően nagy szükség van bírálókra, hiszen érdekünk, hogy mindenki pályázata a leghamarabb legyen elbírálva és időben tudjon hiánypótolni.

Jelenleg a negyedik mandátumom alkalmával az alelnöki pozíciót töltöm be. A feladataim közé tartozik a képviselet koordinálása, az elnök segítése és a projektek felügyelete. Emellett szeretném, ha minél közvetlenebb tudna maradni a kapcsolatom a hallgatókkal is, ezért, ha bármiben tudok segíteni Nektek, keressetek bizalommal!