Szociális ösztöndíjak

Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdések és problémák esetén írj a  szoc@ttkhk.hu email-címre, vagy a kari szociális referensnek, Rák Lilinek (rak.lili@ttkhk.hu).

A szociális helyzetük alapján rászoruló hallgatók támogatására számos ösztöndíj létezik az Egyetemünkön, illetve azon kívül. A BME a 2011. évi nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) szerint köteles a hallgatóinak szociális alapú támogatására. Ennek módját Egyetemünk Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSz), illetve annak mellékletei szabályozzák.

Ezen támogatásoknak három különböző formája van:

  • rendszeres szociális ösztöndíj
  • rendkívüli szociális ösztöndíj
  • alaptámogatás

Ezen ösztöndíjak eredményéről az Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB) dönt, de a bírálásban a kari hallgatói önkormányzatok is részt vesznek.

Rendszeres

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a rászoruló hallgatók támogatása havi rendszerességgel. Pályázni rá minden félév elején van lehetőség elektronikusan a MŰEPER rendszerében, majd ezt követően az igazolásokat személyesen is be kell mutatni. A pályázaton elért eredmény beszámítható a kollégiumi felvételi eljárás során is.

Rendkívüli

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Ez az ösztöndíj váratlan esemény bekövetkezése miatt szociálisan rászorulóvá váló hallgatók segítésének céljából jött létre. Az ösztöndíjra a szociális helyzet romlását előidéző eseményt követő fél éven belül lehet pályázatot benyújtani. Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges, a 909-es kérvény leadásával. A 909-es kérvény kiválasztását követően a Rendkívüli szociális ösztöndíj opció megadása szükséges.

2022/2023. tanév utolsó kifizetési időpontjáig, legkésőbb június 10-ig szükséges benyújtani hiánytalanul a pályázatot.

Az ösztöndíj egyszeri juttatás, de egy félévben többször is igényelhető, viszont a hallgató eseményenként csak egy pályázatot adhat le.

Alaptámogatás

Alaptámogatás

Ez az ösztöndíj egyszeri juttatás, mely a rászoruló hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdésében nyújt segítséget. A pályázás a rendszeres szociális ösztöndíjjal egyszerre, a MŰEPER-ben történik. Az ösztöndíjat csak azok a hallgatók pályázhatják meg, akik az adott képzési szinten (BSc, osztatlan vagy MSc) először kezdik meg tanulmányaikat magyar felsőoktatási intézményben (az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával kapható meg az ösztöndíj). Továbbá az a hallgató részesülhet alaptámogatásban, aki szociális helyzete alapján a rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, illetve az I. vagy a II. rászorultsági csoportba tartozik.

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj

Ezt a támogatást az egyetemi hallgatók a lakóhelyük szerinti önkörmányzattól igényelhetik meg, amennyiben az részt vesz a programban. Az ösztöndíj egy naptári év szerinti egyetemi szemeszterekre nyerhető el, vagyis 10 hónapig havonta folyósítják. Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti önkormányzat támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázás általában ősszel zajlik. További információ az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján, illetve a BME ÉSZI honlapján található.