Költségtérítés mérséklése

A költségtérítés mérséklését kérheti minden, nem állami ösztöndíjas, aktív tanulmányi státuszú hallgató.

A kérvényt minden félév elején a NEPTUN rendszerben kell leadni, a HK honlapján található adatlappal együtt. Ennek leadási határidejéről ITT tájékozódhattok.

A költségtérítés mérsékléséről a Dékán dönt, kikérve a Kari HK véleményét.

A Kari HK kizárólag tanulmányi eredmény alapján javasolja mérséklését nagyságát, kivéve, ha a hallgató érvényes szociális pályázatot adott le az adott félévben. (Szociális pályázatról bővebben olvashatsz a szociális jellegű ösztöndíjak alatt.)

Kizárólag szociális alapon kért pályázatokat legfeljebb 50%-os mérséklésre javasoljuk.