Közösségi ösztöndíjak

Közösségi Ösztöndíj

A TTK hallgatói csoportjaiban végzett közösségi tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ide tartozik a KAPOCS (Kari Patrónus Öntevékeny Csoport), a WJSZ (Wigner Jenő Szakkollégium), a Wigner Kamarakórus és a HSK (Hallgatói Sportkör). Emellett a Szintfelelősséget és egyéb tevékenységeket is ezen pályázat jutalmazza.

Leadási határidő: hamarosan

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Kari Közreműködő Ösztöndíj

A TTK által szervezett (nem a Hallgatói Képviselet fennhatósága alá tartozó) programokon való közreműködés és közéletben való aktív részvétel jutalmazására, melynek eredményéről az erre létrehozott bizottság dönt (TTK dékánja, gazdasági dékánhelyettese, kari PR megbízottja és a TTK Hallgatói Képviselet (HK) delegáltja, aki nem éritett az ösztöndíj pályázatban).

Leadási határidő: hamarosan

Adatvédelmi nyilatkozat
Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Közéleti Ösztöndíj

A TTK HK munkáját segítő közéleti tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázat az Oktatási Bizottságban, a PR Bizottságban és a Kari Tisztújító Szavazás során végzett munkát jutalmazza.

Leadási határidő: hamarosan

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Hallgatói Képviselet Ösztöndíj

A TTK HK-ban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázat kizárólag a TTK HK mandátummal rendelkező vagy tanácskozási jogú tagjainak munkáját jutalmazza havi rendszerességű beszámolók alapján.

Pályázati kiírás (Közzététel: szeptember 18.)

Adatvédelmi tájékoztató (Közzététel: szeptember 18.)

Eredmények

Pikkász Ösztöndíj

A TTK kari lapjában, a PikkÁszban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ezen tevékenységek közé tartoznak a cikkírói, korrektori, tördelői, grafikusi és egyéb operatív munkák.

Leadási határidő: hamarosan

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Rendezvényszervezői Ösztöndíj

A TTK nagyobb rendezvényeinek szervezésében közreműködő hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ezek közé tartozik a Kari Tábor, Gólyatábor, Gólyahét, Kari Napok, TTK Bál, Matematikus Est, SzakEst és Sportnapok szervezése.

Leadási határidő: hamarosan

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Jegyzetírói Ösztöndíj

A mások számára is hasznos jegyzetek készítésének elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázatra írott és gépelt formában küldhetők be jegyzetek, ezek szakmaiságuk és tartalmuk szerint lesznek pontozva. A beküldéshez az oktató hozzájárulása szükséges, a nyertes pályázatok felkerülnek a TTK honlapjára, így más hallgatók is láthatják.

Leadási határidő: hamarosan

Pályázati kiírás

Adatlap

Oktatói nyilatkozat

Eredmények

Hangadó Ösztöndíj

A véleménynyilvánítás elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázaton az alábbi tevékenységekre lehet pontot kapni: Hallgatói Fórumon és Szavazáson való részvétel, OHV kérdőívek kitöltése és különböző értékelő kérdőívek kitöltése. Gólyák számára a közösségi programokon való részvétel is jutalmazásra kerülhet.

Leadási határidő: hamarosan

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények