Közösségi ösztöndíjak

Közösségi Ösztöndíj

A TTK Öntevékeny Köreiben végzett közösségi tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ide tartozik a KAPOCS (Kari Patróus Öntevékeny Csoport) és a HSK (Hallgatói Sportkör). Emellett a Szintfelelősséget és egyéb tevékenységeket is ezen pályázat jutalmazza.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Közéleti Ösztöndíj

A TTK HK munkáját segítő közéleti tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázat az Oktatási Bizottságban, a PR Bizottságban és a Kari Tisztújító Szavazás során végzett munkát jutalmazza.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Közösségi Ösztöndíj Hallgatói Képviselőknek

A TTK HK-ban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázat kizárólag a TTK HK mandátummal rendelkező vagy tanácskozási jogú tagjainak munkáját jutalmazza havi rendszerességű beszámolók alapján.

Pályázati kiírás

Eredmények

WJSz ösztöndíj

A TTK szakkollégiumában, a Wigner Jenő Szakkollégiumban végzett munka elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázaton a következő tevékenységekre lehet pontot kapni: gyűléseken való részvétel, programok szervezésében való részvétel, a gazdasági munkák, PR tevékenységek, illetve elnökségi munkák végzése.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Pikkász öszöndíj

A TTK kari lapjában, a PikkÁszban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ezen tevékenységek közé tartoznak a cikkírói, korrektori, tördelői, grafikusi és egyéb operatív munkák.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Rendezvényszervezői Ösztöndíj

A TTK nagyobb rendezvényeinek szervezésében közreműködő hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. Ezek közé tartozik a Kari Tábor, Gólyatábor, Gólyahét, Kari Napok, TTK Bál, Matematikus Est, SzakEst és Sportnapok szervezése.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Jegyzetírói Ösztöndíj

A mások számára is hasznos jegyzetek készítésének elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázatra írott és gépelt formában küldhetők be jegyzetek, ezek szakmaiságuk és tartalmuk szerint lesznek pontozva. A beküldéshez az oktató hozzájárulása szükséges, a nyertes pályázatok felkerülnek a TTK honlapjára, így más hallgatók is láthatják.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények

Hangadó Ösztöndíj

A véleménynyilvánítás elismerése és ösztönzése érdekében kiírt pályázat. A pályázaton az alábbi tevékenységekre lehet pontot kapni: Hallgatói Fórumon és Szavazáson való részvétel, OHV kérdőívek kitöltése és különböző értékelő kérdőívek kitöltése. Gólyák számára a közösségi programokon való részvétel is jutalmazásra kerülhet.

Leadási határidő:

Pályázati kiírás

Adatlap

Eredmények