Szociális ösztöndíj

A szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemisták támogatására számos ösztöndíj létezik egyetemünkön és azon kívül.

A BME a Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv.) szerint köteles a hallgatóinak szociális alapú támogatására, ennek módját egyetemünk Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSz) és annak mellékletei szabályozzák. Ezen támogatásoknak három különböző formája van (Rendszeres Szociális ösztöndíj, Rendkívüli Szociális ösztöndíj és az Alaptámogatás), melynek felügyeletét az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) látja el, de az ügyintézésben és a bírálásban a Kari Hallgatói Képviseletek is részt vesznek.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a rászoruló hallgatók támogatása minden hónapban. Igényelni minden félév elején kell az Egységes Szociális Rendszerben, majd az igazolásokat személyesen is be kell mutatni. A pályázaton elért eredmény beszámítható a kollégiumi elhelyezés igénylése során is.

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Ez az ösztöndíj a hallgatók szociális helyzetében bekövetkezett váratlan hátrányos változást próbálja enyhíteni. Az ösztöndíjra az esemény bekövetkezése után fél évig lehet pályázatot benyújtani az EHK irodájában az űrlap kitöltésével és az igazolások csatolásával. Az ösztöndíj egyszeri juttatás, de egy félévben többször is igényelhető.

Alaptámogatás

Ez az ösztöndíj egyszeri juttatás, mely a rászoruló hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdésében nyújt segítséget. A pályázás a rendszeres szociális ösztöndíjjal egyszerre az ESZR-ben történik.

Az ösztöndíjat csak azok a hallgatók pályázhatják meg, akik az adott képzési szinten (BSc, osztatlan vagy MSc) először kezdik meg tanulmányaikat magyar felsőoktatási intézmézményben.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Ezt a támogatást az egyetemi hallgatók a lakóhelyük szerinti önkörmányzattól igényelhetik meg, amennyiben az részt vesz a programban. Az ösztöndíj egy naptári év szerinti egyetemi szemeszterekre nyerhető el, vagyis 10 hónap alatt, havonta folyósítják, amennyiben a hallgató megőrzi aktív státuszát. A pályázás általában ősszel zajlik. További információt az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján, illetve a BME HSZI honlapján található.