Hallgatói Képviselet

Sziasztok!

Bálint Kata vagyok másodéves matematika BSc szakos hallgató. A Hallgatói Képviselettel 2021 őszén, első egyetemi félévemben ismerkedtem meg, amikor részt vettem a FUN4U! előadáson és a HK bevonó hétvégén. Ezeken a programokon megismerhettem a HK működését, valamint a PR Bizottság által több projektbe is bekapcsolódhattam. Ezt követően a 2022-es tisztújításon el is indultam, ahol nekem is bizalmat szavaztak a Hallgatók, a HK-nak azóta vagyok mandátumos tagja.

Az egyetemi közéletben való aktív részvétel, valamint annak építése gólyakorom óta nagyon fontos számomra. Az előző ciklusban az Emlékeztetővezető poszt mellett én vihettem a Rendezvényfelelősi pozíciót, mely feladatkör nagyon a szívemhez nőtt. Az elmúlt évben volt lehetőségem főszervezni karunk legfontosabb közösségi eseményeit, mit pl. a Kari Tábor, TTK Bál, Grillparty stb. Jelenleg pedig a márciusban megrendezendő Szakmai Napon dolgozok. A rendezvényszervezés nagyon sok örömet okozott számomra, de talán a legjobb érzés az, amikor egy rendezvény után úgy jöttök oda hozzám, hogy mennyire jól éreztétek magatokat az adott eseményen. A következő ciklusban is szeretnék részt venni a rendezvények szervezésében, valamint ezeknek a gazdasági hátterén szeretnék dolgozni, hiszen az előző évben már ebbe a feladatkörbe is beleláthattam.

Amennyiben idén is bizalmat szavaznak nekem a hallgatók, a gazdasági referensi pozíciót szeretném megpályázni, valamint szeretnék továbbra is aktív szervezője lenni karunk rendezvényeinek.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásom és remélem ismét számíthatok a Szavazatodra!

Dénes Gergő vagyok, harmadéves Fizika BSc szakos hallgató, 2020 szeptemberében kezdtem az egyetemet. Tanulmányaim elején kiemelten fontosnak tartottam a tanulás és közösségi élet közötti egyensúly kialakítását, amit véleményem szerint sikeresen megtettem. A közéletben aktív hallgatók többsége már ismer: tagja vagyok a Wigner Jenő Szakkollégiumnak, a KAPOCS-nak, valamint az Old’s Clubnak. Szervező voltam a 2021-es és 2022-es kari- és gólyatáborokban, valamint a regisztrációs heteken is. Összességében a tanulmányi eredményeimben sincs semmi kivetnivaló, bár már nem vagyok „színötös”, mint korábbi féléveim során. Ezek mellett mind évfolyamfelelősként, mind jelenlegi HK-sként segítem az Oktatási Bizottság munkáját is.

A Hallgatói Képviselettel először a saját gólyatáboromban találkoztam, majd első félévem során a ’How to BME’ elődjén, azaz a ’FUN4U!’ előadássorozaton, valamint HK-üléseken való részvételeken keresztül közelebbről is megismertem a szervezetet. Ezt követően a 2021-i tisztújításon el is indultam, mely során nekem is bizalmat szavaztak a TTK hallgatói, a HK-nak ekkor váltam tanácskozási jogú tagjává. A 2022-es tisztújításon már mandátumot is szereztem, és ekkor kezdtem el komolyabban venni a HK-s létet.

Eddigi pályafutásom során töltöttem be sportreferensi pozíciót is, érdekelt a rendezvényszervezés is, azonban jelenleg kari közéleti felelős és kollégiumi referens vagyok. Ez utóbbi pozíciót 2022 júliusában szavazta meg nekem a képviselet, azóta ez teszi ki HK-s feladataim nagy részét, folyamatosan tartom a kapcsolatot a HSZI-vel, az EHK, valamint a többi kar kollégiumi referensével. Akik bármilyen, a kollégiummal kapcsolatos problémába ütköznek, engem kereshetnek bármikor, és lehetőségeim szerint azonnal visszajelzek, legyen ez e-mailben, Messengeren keresztül, avagy szóban. Fontosnak tartom a hallgatók folyamatos segítségét, és ez a szenvedélyemmé is vált.

A fentiek mellett folyamatosan vállalok operatív feladatokat is a HK-ban, például a honlapon látható tablókép is az én művem. Én vagyok az egyik adminisztrátora a kvantumgenerátornak, így azzal kapcsolatban is intézek bizonyos felmerülő problémákat. Sokáig aktív tagja voltam a HK PR bizottságának is: a HK honlapjának egy részét én fordítottam angolra, valamint a WC-Pressben a KAPOCS-ról, vagy a Hallgatói Sportkörről szóló rövid cikkek egy része szintén az én tollamból származtak.

Amennyiben az idei tisztújítás során ismét bizalmat szavaznak nekem a hallgatók, a következő ciklusban a HK-n belül a kollégiumi referens pozíciót szeretném elnyerni, ennek indoklása két bekezdéssel ez előtt megtalálható.

Felber Benedek vagyok, Matematika BSc szakos hallgató.

Mindig is szerettem részt venni a közösségi életben és szabadidőmet olyan tevékenységekkel eltölteni, mellyel a közösség javára lehetek.

A Hallgatói Képviselettel először a Gólyatáborban találkoztam és az első egyetemi félévemben ismerkedtem meg. A 2020-as Tisztújítás alkalmával kerültem be a Képviseletbe, ahol megszavaztak titkárnak. 2021. szeptemberében szereztem mandátumot és elkezdtem az Oktatási Bizottság munkájában is részt venni évfolyamfelelősként. Tagja voltam a legtöbb bizottságnak, de főként a PR Bizottság és Rendezvényszervező Bizottság munkájából vettem ki a részem.

Az elmúlt egy évben a Képviselet megszavazott PR referensnek, így megismerkedhettem a területbe tartozó feladatokkal.

A Tisztújítás után szeretném tovább folytatni a PR referensi feladatok és a szponzorációs területhez tartozó feladatok ellátását. Ezek mellett pedig szeretnék továbbra is résztvenni a további területek munkájában és hasznos tagja lenni a Képviseletnek, ezzel együtt a Karunknak.

Kanizsai Péter vagyok, elsőéves Fizika BSc szakos hallgató.

Régen megfogalmazódott bennem, hogy szeretek visszaadni azoknak szervezkedéseknek amik sokat segítenek nekem és a társaimnak. Így, bár alapvetően visszahúzódóbb típus vagyok, az elejétől fogva igyekszem kivenni a részem a közösségi életből, és így nem kerülte el a figyelmemet a munka amit a HK fektet az egyetemi lét legkülönbözőbb területeinek megszervezésébe, amiből a gólyák bevonására és segítésére irányuló törekvéseket elsőkézből tapasztalhattam.

Emellett mindig szívesen végeztem szervezői és adminisztrátori feladatokat, a gimnáziumban is aktív szerepet vállaltam a diákönkormányzatban, és a gólyatáboraink megszervezésében. Így természetesen jött a gondolat, hogy örömmel részt vennék a HK tevékenységében, és egy pár bíztató és kedves szó után most itt vagyok, és lelkesen nézek elébe ennek az új kihívásnak. Különösebben talán a Közéleti felelősi, vagy Emlékeztetővezetői feladatok állnak közel a szívemhez, de igazából mindenhol segítek ahol tudok.

Kovács Brúnó Aurél vagyok elsőéves Fizika BSc hallgató.

Alapvetően nagyon érdekel a HK, leginkább a működése, és ezzel a rendszerrel már régebben is találkoztam, és ugyan úgy megfogott. Viszont csak a gólyatábor után ismertem meg igazán. Emellett nagyon fontos számomra a közösségi élet, ezért is szeretnék mindenképpen a Hallgatói Képviselettel foglalkozni.

Az elmúlt félévben sajnos csak a HK üléseken való részvétellel tudtam megismerni a rendszert, viszont ezen jelentősen szeretnék változtatni. A kart mindezek mellett Nyílt napok alkalmával népszerűsítettem, és egyéb kisebb dolgokkal segítettem. Leginkább az egyetemi szintű rendszer érdekel, de ezen felül nagyon vonz minden más terület is.

Ha ki kellene emelnem valamit, akkor elsősorban a Szociális referensi, illetve PR pozíciók érdekelnek, de ha lehetséges lenne mindenbe kipróbálnám magam.

Kovács Kíra Diána vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató.

2021 márciusában jelentkeztem először a HK-ba, ahol először kari lap felelős, emlékeztetővezető, illetve nyár közepétől PR referens voltam, Tavaly januárban a Képviselet bizalmat szavazott nekem ahhoz, hogy én legyek a Hallgatói Képviselet egyik alelnöke.

A 2022-es, előző ciklusban folytattam alelnöki tevékenységeimet, illetve ezzel párhuzamosan én voltam karunk egyik EHK-delegáltja is. Az EHK-n belül a Kommunikáció és PR felelősi pozíciót viszem, szinte az előző ciklusunk legeleje óta.

A következő ciklusban szeretném folytatni az alelnöki és EHK-delegálti tevékenységeimet, ezzel is segítve a Képviselet munkáját, valamint az előző félévekhez hasonlóan szeretnék segíteni a szociális pályázatok bírálásában is.

Remélem, hogy a következő ciklusban is bizalmat szavazak nekem a Kar hallgatói, és folytathatom a megkezdett képviseleti tevékenységeimet.

Kránitz Bence vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató.

Tavaly márciusban jelentkeztem elöször a Hallgatói Képviseletbe, ahol az előző ciklus során gazdasági referens pozíciót töltöttem be, ezáltal részt vettem szinte az összes rendezvény szervezésében, amelyeknek során leginkább a gazdasági hátterével foglalkoztam.Ezenkívűl lehetőségem volt megismerni a HÖK rendeszer gazdasági felépítését, az alapvető működéshez szükséges háttérszervezeteket.

Az év előrehaladtával, október közepén pedig bizalmat szavazott nekem a HK és alelnök lettem. Ez idő alatt testközelből tapasztaltam meg az elnökségi feladatokat, részt vettem a Képviselet koordinálásában, valamint nagyobb belátást nyertem az elnöki hatáskörbe, feladatokba, amik különösen megtetszettek, így arra a döntésre jutottam, hogy az idei Tisztújításon az elnöki pozíciót szeretném megpályázni.

Remélem, támogattok a bizalmatokkal, és lehetőségem lesz legjobb tudásom szerint végezni a munkám.

Kránitz Péter vagyok, elsőéves Fizika MSc szakos hallgató.

2020 márciusában lettem tagja a hallgatói képviseletnek. Tavaly ösztöndíj referensként főként pályázatok kiírásával és elbírálásával, illetve a tanulmányi ösztöndíjosztással foglalkoztam. Idén a sportreferens pozíciót töltöm be, mely a Hallgatói Sportkör keddenkénti eseményének megszervezésével foglalkozik. A tisztújításon ismét a sportreferens pozíció betöltéséért indulok.

Munkámmal a hallgatókat szeretném segíteni.

Nagy Ynna Ilonának hívnak, Matematika BSc szakos hallgató vagyok. A Hallgatói Képviseletnek 2020 óta vagyok tagja. Eleinte kisebb feladatokat láttam el kari lap felelősként, majd ösztöndíj referens és később alelnök lettem. Ezután megpályáztam a HK elnöki pozícióját, amit az utóbbi két ciklusban is betöltöttem.

Elnökként megismertem a kari és egyetemi szintű hallgatói folyamatokat és a kari kapcsolattartás is a feladataim közé tartozott. Nagyon élveztem ez idő alatt a képviselői teendők ellátását, a HK koordinálását és a közös munkát.

Az elmúlt egy évben kifejezetten fontossá vált számomra a globális hallgatói ügyekben való szerepvállalás, ezért az idei Tisztújításon a megválasztásom esetén az EHK delegált pozícióra szeretnék jelentkezni.Természetesen szeretném a következő elnök munkáját is segíteni, hogy minél könnyebb legyen számára a kezdeti időszak lefolyása.

Remélem, sikerült meggyőznöm Titeket az eddigi munkámmal és idén is támogattok szavazatotokkal a Tisztújításon.

Sziasztok!

Oroszki Mariettának hívnak, másodéves Matematika BSc szakos hallgató vagyok.

Már gólyaként is érdekelt Hallgatói Képviselet, ezért részt vettem a FUN4U! előadásokon is, de akkor még nem éreztem úgy, hogy a tanulás mellett meg tudnék birkózni más komolyabb kihívást jelentő feladatokkal. Azonban még első félévben jelentkeztem az Oktatási Bizottságba és jó volt látni, hogy milyen komolyabb munkák zajlanak a háttérben, anélkül, hogy ezt hallgatók észre vennék. Illetve a rendezvényszervezés része nagyon érdekelt, ezért második félévben jelentkeztem az RB bizottságba, aminek keretein belül részt vettem több Kari rendezvény szervezésében is, többek között a Kari Tábor, Regisztrációs hét és TTK Bál.

Ugyanezt a vonalat szeretném folytatni, és a rendezvényszervezésekbe komolyabban belefolyni, mert így jó élményekkel tudnám gazdagítani diáktársaimat miközben én is fontos tapasztalatokat szerzek. Emellett, ha úgy adódik a PR bizottság munkájába is szívesen bele látnék, hiszen az elmúlt év során, több rendezvény plakátjának, illetve Facebook esemény borítóját is én készítettem.

Rák Lili vagyok, első éves hallgató Fizika BSc-n.

Előző félévemben évfolyamom felelőse voltam, december óta pedig a HK Tanácskozási Jogú Tagja vagyok. Aktív munkámmal mindkettővel sok tapasztalathoz, rálátáshoz jutottam. Ezen kívül a kari életedben a WJSz tagjaként veszek részt.

Tudom, hogy nagy feladat áll előttem, de alapos mérlegelés után alkalmasnak tartom magam arra, hogy a tanulópályául szolgáló szerepeim után valódi Képviselő és bíráló lehessek.

Azért adtam be jelentkezésemet ezekre a feladatkörökre, mert fontos számomra, hogy építhessem a közösséget, ami engem is lépten-nyomon támogat. A tapasztalatszerzés mellett ez a fő motivációm, ami miatt jelenlegi pozícióimat is betöltöm.

Közvetlen ember vagyok, és vallom, hogy nem létezik buta kérdés, főleg úgy, hogy én is zöldfülűnek fogok számítani a HK-n és az SZB-n belül.

Munkámban is ezt a nyitottságot és az empátiát szeretném képviselni.

Sájerman Klárának hívnak, elsőéves Fizika MSc hallgató vagyok.

Az egyetemi közösségi életből mindig is igyekeztem kivenni a részem. Gólya koromban lettem az egyik évfolyamfelelőse a fizikus alapszakos hallgatóknak és tagja az Oktatási Bizottságnak. Az oktatás területe korán megtetszett, amelyben valószínű szerepet játszik, hogy a családom jelentős része tanárként helyezkedik el, és a jövőmet én is ebben a szakmában képzelem el.

Az elmúlt évben az Oktatási referensi és a Külügyi felelősi pozíciót töltöttem be a Hallgatói Képviseletben. A Hallgató Képviseletnek egy bő másfél éve vagyok tagja, és ezen idő alatt csak még biztosabbá vált bennem, hogy szeretnék továbbra is a Képviselet tagja maradni és továbbra is oktatással és külüggyel foglalkozni.

Úgy érzem a hallgatók bármikor bizalommal fordulhatnak hozzám, feladataimat igyekszem a tőlem telhető legjobb módon elvégezni.

Köszönöm, ha engem is támogatsz szavazatoddal.

Sajtos Judit vagyok, elsőéves Matematika BSc hallgató.

December óta a TTK HK tanácskozási jogú tagjaként tevékenykedem. Azért jelentkezem képviselőnek, mert már az első félévem alatt sokat kaptam a TTK közösségétől, és úgy gondolom, hogy így én is tudnék tenni hallgatótársaimért.

Mindig nagyra tartottam azokat a társaimat, akik aktívan segítették a közösséget valamilyen módon, de az egyetem előtt igazán sohasem vettem részt ilyen tevékenységben. Itt először évfolyamfelelősként kezdtem dolgozni, mivel fontosnak gondoltam, hogy legyen, aki segíti a hallgató-oktató-HK hármas közötti információáramlást.

Innen már csak egy kis lépés volt a HK, aminek nagyon élveztem a munkáját az elmúlt 3 hónapban. Rengeteget tanulhattam a régebbi tagoktól, és számomra egészen újfajta kihívásokkal találkozhattam. A tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy alkalmas vagyok a HK képviselői pozíciójára.

Szociális Bírálók

A nevem Besenyei Virág, a matematika BSc elsőéves hallgatója vagyok.

Az eddig itt töltött időm alatt kétszer adtam le az egyetem által kiírt szociális pályázatot. Mind a saját tapasztalataim, mind a környezetemben lévő pályázatot leadó hallgatók tapasztalatai alapján, sok esetben ez nem egy egyszerű feladat, ennek ellenére már első alkalommal is érdekesnek találtam és vonzott a pályázat körüli hivatalos munka. Továbbá a felmerülő problémáim esetén a Szociális Bizottság tagjai nagyon készségesen, odaadóan nyújtottak segítséget, személyesen és elektronikusan is. Ez motivál most arra, hogy bírálói pozícióra jelentkezzek, hiszen tisztában vagyok vele, hogy egy-egy diáknak mit jelenthet elnyerni a pályázatot, ha van valaki, akihez fordulhatnak kérdéseikkel és aki a számukra legjobbat tartja szem előtt.

Munkámmal szeretném segíteni a pályázó társaimat és szeretném segíteni azokat is, akik nap mint nap a hallgatókért dolgoznak.

Csuha Bogi vagyok, januárban fejeztem be a Fizika Bsc-t és idén februárban kezdem az Orvosi Fizika MSc-t.

A BSc-s éveim alatt mindig is aktívan részt vettem a közéletben, találkozhattatok velem szervezőként gólyatáborokban, gólyabálokon, kari táborokban, illetve KAPOCS programokon is. Voltam a KAPOCS vezetője , illetve HK-s ként a Rendezvényszervezőbizottságnak is a vezettem. Ezeken a posztokon rengeteget tudtam tanulni az egyetem működéséről.

Szociális pályázatok bírálásában egy éve veszek részt, emellett rendszeres pályázó is vagyok. Már a pályázás során is sok tapasztalatot szereztem a rendszerről, amit bírálóként sikerült kiegészítenem a szabályzatok pontos megismerésével. Amennyiben lehetőségem adódik rá, a következő ciklusban is szeretnék részt venni a szociális pályázatok bírálásában, amit legjobb tudásom szerint és maximális empátiával végeznék el.

Hermán Judit vagyok, harmadéves matematika BSc szakos hallgató.

Eddig is szívesen vettem részt a kar közéletében, a KAPOCS tagjaként rendszeresen segítek a heti programok szervezésében, illetve az utóbbi két gólyatábornak is szervezője voltam, és évfolyamfelelősként tagja vagyok a kari Oktatási Bizottságnak is. Szeretem, ha segíthetek másoknak, és szívesen látok el kommunikációval járó feladatokat, ezért szeretnék jelentkezni szociális pályázatokat bírálni. Korábban magam is adtam le ilyen pályázatot, illetve az előző félévben bírálóként is tapasztalatot szereztem, és láttam, hogy a bírálók segítsége mennyire fontos a pályázat leadásában.

Emellett az is fő motivációm, hogy ha nem is a HK tagjaként, de az Oktatási Bizottság mellett a Szociális Bizottságban is segíthessek a kari ügyek intézésében.