2021/22/1 Kollégiumi költözési időpontok


A KEFIR oldalán (https://kefir.bme.hu/) lévő tájékoztatóba foglaltak szerint az őszi félévi kollégiumi költözések időpontjai a következők:

2021. augusztus 23: A Kármán és SCH kollégiumokban nyári időszakban bent lakó, és őszi félévre is férőhelyet nyert hallgatók átköltözése a kifestett szobákba
2021. augusztus 24: Jelenleg a kollégiumokban bennlakó, de őszi félévre férőhellyel nem rendelkező hallgatók kiköltözési határideje
2021. augusztus 25: Szoba leadással és felvétellel nem járó kollégiumon belüli akadálymentes átköltözés napja
2021. augusztus 26: A Kármán és SCH kollégiumokban nyári időszakban bennlakó, és őszi félévre is férőhelyet nyert hallgatók átköltözése az őszi szobákba
2021. augusztus 27: EHK által kijelölt költözést segítők beköltözése az SCH, Kármán és Wigner kollégiumokban számukra kijelölt szobákba
2021. augusztus 29: SCH, Kármán és Wigner kollégiumokba őszi félévre férőhelyet nyert elsőévesek beköltözése
2021. augusztus 30: A NEK ideje alatt ideiglenesen az SCH, Kármán és Wigner kollégiumokban férőhelyet kapó elsőévesek és EHK által kijelölt segítők beköltözése
2021. aug. 31. – szept. 1: A NEK ideje alatt (ideiglenesen) az SCH, Kármán és Wigner kollégiumokban elfogadott NEPTUN kérvénnyel vagy szociális rászorultság okán férőhelyet kapó felsőévesek beköltözése. Átköltözés nyári férőhelyről az ideiglenes őszi férőhelyre.
2021. szeptember 13*: Az őszi félévre férőhelyet kapó hallgatók beköltözése a saját férőhelyeikre, ideiglenes férőhelyekről történő átköltözés
*A NEK utáni beköltözések pontos időpontjai a szobák kiürítésének és takarításának ütemétől függően fognak kialakulni.

A NEPTUN rendszerben elérhető 089 Kollégium lakhatási kérelem leadásával kérvényezhetik a jelenleg nem bennlakó felsőbbévesek a kollégiumi elhelyezésüket a NEK alatti időszakban. A kérvény leadási határideje: 2021. augusztus 26. 23:59.

Egyúttal felhívnánk minden hallgató figyelmét arra, hogy az Egyetem Intézkedési tervének értelmében a kollégiumokba továbbra is csak a koronavírus ellen védettnek minősülő személyek költözhetnek be, ezért kérnénk mindenkit, hogy a KEFIR-ben megjelent űrlap mielőbbi kitöltésével jelezze, hogy ennek fényében is kíván-e élni az őszi férőhelyével, illetve hogy mikor kíván beköltözni a férőhelyére. A végleges szobabeosztások a rendes és az ideiglenes férőhelyek esetében is a kitöltött űrlapok alapján fognak elkészülni. A KEFIR űrlap kitöltési határideje: 2021. augusztus 24. 23:59.