Aktuális híreink 2020.08.28.

Kedves Hallgatók!

Aktuális híreink röviden összefoglalva:

 • Információk a tantárgyfelvétellel kapcsolatban
 • Utólagos kollégiumi jelentkezés
 • Összefoglaló a 2020/2021/1 félév járványügyi rendelkezéseiről
 • Jogviszonyigazolás kérése
 • Kollégiumi beköltözéssel kapcsolatos információk
 • Hírek a regisztrációs hétről
 • Erasmus+ pótpályázattal kapcsolatos információk
 • Hírek a szociális ösztöndíjpályázatok személyes bemutatásával kapcsolatban
 • Morgan Stanley gyakornoki lehetőségek

1. Információk a tantárgyfelvétellel kapcsolatban

A 2020/2021/1 félévre ne felejtsétek el, hogy szeptember 6. 23:59-ig van lehetőségetek! Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel minden hallgató számára 2020. augusztus 28-án 12 óráig tart. A végleges tantárgyfelvételi időszak pedig 2020. augusztus 31-én 18 órától 2020. szeptember 4-én éjfélig tart. Azon hallgatóknak akik már felvették a tárgyaikat az előzetes tárgyfelvételi időszakban nem kell újra felvennie ekkor tárgyaikat, csak ellenőrizniük kell órarendjüket.

2. Utólagos kollégiumi jelentkezés

Az utólagos kollégiumi férőhelyre jelentkezés űrlapja elérhető a KEFIR-ben. Akik ennek kitöltésével jelentkeznek kollégiumi férőhelyre, azok külön várólistára kerülnek.

3. Összefoglaló a 2020/2021/1 félévre hozott járványügyi óvintézkedésekről

 • Alapvetően jelenléti oktatás fog zajlani.
 • Az Egyetem belső, zárt tereiben, a tanulmányi foglalkozások során különösen, az orrot és szájat egyaránt takaró maszk (sál vagy kendő) viselése kötelező.
 • A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden olyan esetben kötelező, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak.
 • Az új koronavírus fertőzés tüneteit mutató személy az Egyetem területére nem léphet be.
 • Minden olyan egyetemi polgár (oktató, hallgató) számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban – kérelmére – lehetővé kell tenni a tanulmányi foglalkozások távolléti formában való megtartását (oktató), illetve kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában történő teljesítését (hallgató). Oktató esetében a kérelmet a dékán, hallgató esetében a kari tanulmányi bizottság bírálja el.
 • Szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedély alapján, a Kar egyes kurzusokat kizárólag távolléti oktatási formában is meghirdethet.

4. Jogviszonyigazolás kérvényezése

Hallgatói jogviszony igazolás a 2020/20/1 félévről előreláthatólag 2020. szeptember 8-tól kérhető ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információs pultnál található munkahelyeken, amennyiben a bejelentkezési kötelezettségének a regisztrációs hét végéig eleget tesz. Azonban a személyes kontaktusok minimalizálásának érdekében javasolt az jogviszonyigazolást a Neptun rendszeren keresztül a 027-es kérvény leadásával intézni.

5. Kollégiumi beköltözéssel kapcsolatos információk

A költözési irányelveket az alábbi linken olvashatjátok el.

6. Hírek a regisztrációs hétről

A regisztrációs hét 2020. augusztus 30. és 2020. szeptember 4. között fog tartani. A friss információkért kövessétek a Facebook eseményt!

7. Erasmus+ pótpályázattal kapcsolatos információk

A 2021-es tavaszi szemeszterre vonatkozó Erasmus+ pótpályázat leadási határideje 2020. szeptember 13. 23:59
Leadandó dokumentumok:

a) a hallgatói tanulmányi rendszerben (továbbiakban: Neptun) kitöltött vonatkozó kérvényt (064-es kérvény).

 • Kérvényhez csatolt dokumentumnál csak PDF formátum elfogadott,
 • Többszörösen Neptunban leadott kérvénynél, dátum/időpont szerint a legutolsót vesszük figyelmbe
 • Csak azt a nyelvvizsgát tudjuk elfogadni ami Neptunban szerepel, ez a kérvényben automatikusan megjelenik, kérem ezt feltétlen ellenőrizzék.

b) a pályázó a választott külföldi fogadó intézmény(ek) oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítványt. Minden pályázó esetében a Neptunban rögzített állapotot tudjuk figyelembe venni, így ennek igazolása nem szükséges.

c)pályázó önéletrajzát magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné.

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose

d)a pályázó által írt, a pályázó külföldi tanulmányokon való részvételét általánosan indokoló 1 db motivációs levelet magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné; a motivációs levélben röviden indokolja meg, hogy miért választotta a megjelölt intézményeket.

e)a pályázó tervezett, legalább 15 kreditnyi ELŐZETES tanulmányi vagy kutatási programtervét intézményenként, amely tartalmazza a külföldön elvégezni kívánt tantárgyak felsorolását, a fogadóintézmény kínálatából kiválasztva. (sablon alapján)

f)a 6. (1) bekezdésében szereplő, pontrendszer által meghatározott, tevékenységeket igazoló dokumentumokat.

g)azon mesterszakos hallgatók esetén, akik nem a BME-n végezték alapszakos tanulmányaikat és még nem rendelkeznek legalább egy lezárt félévvel, pályázatukhoz csatolják az alapszakos – hitelesített – leckekönyvüket, vagy törzslapkivonatot ami tartalmazza a kumulált korrigált kreditindexet. (Ennek hiányában formai hibás lesz pályázatuk.)

h)további dokumentumokat, igazolásokat, amelyek beadása nem kötelező, de a hallgató megítélése szerint a jelen pályázati felhívás szerinti értékelésben többlet pontot jelenthetnek.

i)a kérvényhez csatolt dokumentumoknál kizárólag PDF formátum elfogadott.

További információkat olvashattok az következő linken.

8. Hírek a szociális ösztöndíjpályázatok személyes bemutatásával kapcsolatban

 A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokhoz tartozó személyes bemutatási időszak 2020. szeptember 1 – 14. között esedékes minden hétköznap 8:00-12:00 és 14:00-20:00 időintervallumokban, a TTK HK irodában (Kármán Tódor Kollégium, 013. terem).

Információk az időpontra jelentkezéssel kapcsolatban:

 • A bemutatásra az Egységes Szociális Rendszerben (https://szoc.sc.bme.hu) előzetesen szükséges időpontot foglalni, az időpontok legkésőbb a regisztrációs hét kezdetéig kerülnek az ESZR-ben kiírásra.
 • KTK kollégisták esetén az illető időpontra előző nap délig szükséges jelentkezni.
 • Külsős pályázók esetén az illető időpont előtt 2 munkanappal szükséges jelentkezni.

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy mind az ösztöndíjra benyújtott pályázat, mind a szociális alapon elnyert kollégiumi férőhely csak abban az esetben érvényes, ha az igazolások bemutatásra kerültek.

9. Morgan Stanley gyakornoki lehetőségek

A Morgan Stanley gyakornoki álláslehetőségeket írt ki, amelyekről részletesebben olvashattok Facebook posztunkban!