Szociális ösztöndíjak

Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdések és problémák esetén írj a  szoc@ttkhk.hu email-címre, vagy a kari szociális referensnek, Kovács Kíra Diánának (kovacs.kira@ttkhk.hu).

A szociális helyzetük alapján rászoruló hallgatók támogatására számos ösztöndíj létezik az Egyetemünkön, illetve azon kívül. A BME a 2011. évi nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) szerint köteles a hallgatóinak szociális alapú támogatására. Ennek módját Egyetemünk Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSz), illetve annak mellékletei szabályozzák.

Ezen támogatásoknak öt különböző formája van:

  • rendszeres szociális ösztöndíj
  • rendkívüli szociális ösztöndíj
  • alaptámogatás
  • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
  • Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Ezen ösztöndíjak eredményéről az Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB) dönt, de a bírálásban a kari hallgatói önkormányzatok is részt vesznek.

Rendszeres

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a rászoruló hallgatók támogatása havi rendszerességgel. Pályázni rá minden félév elején van lehetőség elektronikusan a MŰEPER rendszerében, majd ezt követően az igazolásokat személyesen is be kell mutatni. A pályázaton elért eredmény beszámítható a kollégiumi felvételi eljárás során is.

Rendkívüli

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Ez az ösztöndíj váratlan esemény bekövetkezése miatt szociálisan rászorulóvá váló hallgatók segítésének céljából jött létre. Az ösztöndíjra a szociális helyzet romlását előidéző eseményt követő fél éven belül lehet pályázatot benyújtani. Pályázni a MŰEPER felületén lehetséges. Az önköltéges hallgatóknak is van lehetősége pályázni rendkívüli szociális ösztöndíjra. Az ösztöndíj egyszeri juttatás, de egy félévben többször is igényelhető, viszont a hallgató eseményenként csak egy pályázatot adhat le.

Alaptámogatás

Alaptámogatás

Ez az ösztöndíj egyszeri juttatás, mely a rászoruló hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdésében nyújt segítséget. Alaptámogatásra az adott képzési szinten első alkalommal állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítő személy jogosult az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, illetve az I. vagy a II. rászorultsági csoportba tartozik.

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj

Ezt a támogatást az egyetemi hallgatók a lakóhelyük szerinti önkörmányzattól igényelhetik meg, amennyiben az részt vesz a programban. Az ösztöndíj egy naptári év szerinti egyetemi szemeszterekre nyerhető el, vagyis 10 hónapig havonta folyósítják. Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti önkormányzat támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázás általában ősszel zajlik. További információ az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján, illetve a BME ÉSZI honlapján található.

Szakmai gyakorlati

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. Az ösztöndíjban azon hallgató részesülhet, aki

  1. a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, vagy telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a
  2. szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 10 km és
  3. a pályázati kiírásban meghatározott szociális rászorultsági ponthatárt a TJSZ 3. sz. Melléklete alapján számított pontszáma szerint eléri.