Aktuális híreink – 2020. november 24.

Aktuális híreink röviden összefoglalva:
  1. Ösztöndíj pályázatok végleges eredményei
  2. Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj
  3. Kari Közreműködő ösztöndíj
  4. Kiírásra került a PR Bizottság tagfelvételi pályázata
  5. Ujvári János diplomadíj pályázat
  6. HK ügyeleti idő távoktatás alatt is
1. Ösztöndíj pályázatok végleges eredményei
Kihirdetésre került a Közösségi ösztöndíj, a PikkÁsz újságíró ösztöndíj, a Jegyzetírói ösztöndíj és a Hangadó ösztöndíj végleges eredménye, melyek megtekinthetők a honlapunkon.
2. Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj
A Kar Kiváló Hallgatója kitüntetést a kiváló tanulmányi és egyéb szakmai, tudományos munkát végző hallgatók nyerhetik el. Az ösztöndíjat évente legfeljebb öt fő kaphatja meg. A pályázattal kapcsolatban a HK javaslata alapján a TTK Kari Tanácsa hoz döntést.
pályázati kiírás, a pályázáshoz szükséges adatlap és az adatkezelési tájékoztató elérhető a honlapunkon.
A leadás határideje: 2020. december 1. 12:00
3. Kari Közreműködő ösztöndíj
Kiírásra került a Kari Közreműködő ösztöndíj pályázat, mely a TTK által szervezett – nem a Hallgatói Képviselet fennhatósága alá tartozó – programokon való közreműködés és közéletben való aktív részvétel jutalmazására lett létrehozva.
pályázati kiírás és a pályázáshoz szükséges adatlap elérhető a honlapunkon.
A leadás határideje:
  • 1. időszak: 2021. január 25.
  • 2. időszak: 2021. június 3.
4. Kiírásra került a PR Bizottság tagfelvételi pályázata
A TTK HK PR Bizottsága idén az őszi félév közben is tagfelvételi pályázatot hirdet. Ha szeretnél bekapcsolódni a tevékenységünkbe – mely jelenleg elsősorban a HK online megjelenésének fejlesztése –, a pályázati kiírásban linkelt Google form kitöltésével tudod leadni a jelentkezésedet.
A jelentkezés határideje: 2020. november 27. 23:59
Az eredmény közzétételére 2020. november 30-án fog sor kerülni.
5. Ujvári János diplomadíj pályázat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2020/2021. tanév őszi félévében ismét meghirdeti az Ujvári János diplomadíj-pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében.
A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 250, 200 és 150 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.
A jelentkezés határideje: 2020. december 2.
A pályázati anyagok leadásának határideje: 2021. március 28.
További információk és a pályázati kiírás ezen a linken találhatók.
6. HK ügyeleti idő távoktatás alatt is
A TTK HK a távoktatás ideje alatt is keddenként 19:00 – 20:00 között ügyeleti időt tart online Teams-en keresztül, a csoport elérhető a 41k5nql kóddal.
Forduljatok hozzánk bátran bármilyen kérdéssel, kéréssel, észrevétellel!